Czumalova nástěnka

31 října, 2011

DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘEDNÁŠCE ARCHITEKTURA A MĚSTO V 19., 20. A 21. STOLETÍ

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 9:58 pm

Poslední aktualizace: 1. 1. 2012

UPOZORNĚNÍ:

Katedra teorie kultury přijala jako závazný APA style, tedy citační normu American Psychological Association. Forma následujících bibliografických odkazů se řídí platnou normou ISO 690, užívanou většinou disciplin, jejichž předmětem je město a architektura, jen neuvádím ISBN. Při rekonstrukci informačního servisu, který jsem se vám snažil poskytovat na původních stránkách katedry, nepovažuji převod na  APA style za užitečný. Učiníte-li převod některého odkazu pro potřeby některé ze školních prací sami, učíte se tím. Bezpečná znalost nejfrekventovanějších stylů je dnes pro publikační aktivitu nezbytností, jak zesílila funkce odlišnosti bibliografických zásad jako nástroje posilování klanové identity. Existuje mnoho pomůcek, zde odkaz na jednu z dobrých: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html. Autoritou ve věcech bibliografických je pro mne Jana Matějková, položíte-li mi v tomto oboru těžkou otázku, půjdu se stejně zeptat jí. 

 

AJVAZ, M. – HAVEL, I. M. – MITÁŠOVÁ, M. (edd.) Prostor a jeho člověk. Praha : Vesmír, 2004.

AUGÉ, M. Antropologie současných světů. Brno : Atlantis, 1999.

BACHELARD, G. Poetika prostoru. Praha : Malvern, 2009.

BAŽANT, J. Pražské vily pod křídly mílka : Eseje o české renesanci druhé poloviny 19. století. Praha : KLP – Koniasch Latin Press, 1994.

BEČKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Dodatky I : Historický střed města. Praha – Litomyšl : Paseka, 2003.

BEČKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Dodatky II : Historická předměstí a okraje města – pravý břeh Vltavy. Praha – Litomyšl : Paseka, 2003.

BEČKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Dodatky III : Historická předměstí a okraje města – levý břeh Vltavy. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004.

BEČKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Hradčany a Malá Strana. Praha : Schola ludus – Pragensia, 2000.

BEŠKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Nádraží a železniční tratě : Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby. Praha – Litomyšl : Paseka – Schola ludus–Pragensia, 2009.

BEČKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Nové Město. Praha : Schola ludus –Pragensia, 1998.

BEČKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Staré Město. Praha – Litomyšl : Schola ludus – Pragensia – Paseka, 2005.

BEČKOVÁ, K. Zmizelá Praha : Továrny a tovární haly : 1. díl : Vysočany, Libeň, Karlín. Praha – Litomyšl : Paseka – Schola ludus–Pragensia, 2011.

BEČKOVÁ, K. – FOKT, M. Svědectví Langweilova modelu Prahy. Praha : Schola ludus–Pragensia, 1996.

BEDRNÍČEK, P. Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy. Praha : Volvox globator, 2007.

BEDRNÍČEK, P. Obce vůkolní před branami měst pražských. Praha : Volvox globator, 2006.

BLAU, P. – PLATZER, M. (edd.) Zrození metropole : Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 – 1937. Praha : Obecní dům, 1999.

DAY, Ch. Duch a místo. Brno : ERA, 2004.

ELIADE, M., Posvátné a profánní. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994.

FIALOVÁ, I. – TICHÁ, J. PRG |  20 | 21. Současná architektura. Praha : Zlatý řez, 2007.

FINK, E. Oáza štěstí. Praha : Mladá fronta, 1992.

FISCHER, J. – FISCHER, O., Pražské mosty. Praha : Academia, 1985.

FOJTÍK, P. Zmizelá Praha : Tramvaje a tramvajové tratě : Historické centrum a Holešovice. Praha – Litomyšl : Paseka – Schola ludus–Pragensia, 2010.

FOJTÍK, P. Zmizelá Praha : Tramvaje a tramvajové tratě : 2. díl : Historická předměstí a obce na levém břehu Vltavy. Praha – Litomyšl : Paseka – Schola ludus–Pragensia, 2011.

FOJTÍK, Pavel. Tramvaje a tramvajové tratě : 3. díl : Historická předměstí a obce na pravém břehu Vltavy – sever. Praha – Litomyšl : Paseka – Schola ludus–Pragensia, 2011.

FOUCAULT, M., Myšlení vnějšku. Praha : Herrmann & synové, 1996.

FRAMPTON, K., Moderní architektura : Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004.

FREIMANNOVÁ, M. (ed.) Město v české kultuře 19. století. Praha : Národní galerie, 1983.

GEHL J., Život mezi budovami : Užívání veřejných prostranství. Brno : Nadace Partnerství, 2000.

GEHL, J. – Gemzøe, L. Nové městské prostory. Brno : ERA, 2002.

HALÍK, P. – KRATOCHVÍL, P. – NOVÝ, O., Architektura a město. Praha : Academia, 1996.

HEIDEGGER, M. Básnicky bydlí člověk. Praha : ISE, 1993.

HORSKÁ, P. – MAUR, E. – MUSIL, J. Zrod velkoměsta : Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha – Litomyšl : Paseka, 2002.

HRUŠKA, E. Příroda a osídlení. Praha : Dr. Ed. Grégr a syn, 1945.

HRUŠKA, E. Urbanistická forma. Praha : nákl. vl., 1945.

HRŮZA, J. Teorie města. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1965. 

HRŮZA, J. Slovník soudobého urbanismu. Praha : Odeon, 1977.

HRŮZA, J. Město Praha. Praha : Odeon, 1989.

HRŮZA, J. et. al. Pražská asanace. Praha : Muzeum hl. m. Prahy, 1993.

HRŮZA, Jiří. Stavitelé měst. Praha : AGORA, 2011.

HRŮZA, J. – ZAJÍC, J., Vývoj urbanismu II. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996.

HUBATOVÁ, L. – ŘÍHA, C. (edd.) Husákovo 3 + 1 : Bytová kultura 70. let. Praha : VŠUP, 2007.

JUNGMANN, J. Libeň : Zmizelý svět. Praha : Muzeum hl. m. Prahy, 2010.

JUNGMANN, J. Smíchov : Město za Újezdskou branou. Praha : Muzeum hl. m. Prahy, 2007.

KOHOUT, J. – VANČURA, J. Praha 19. a 20. století : Technické proměny. Praha : SNTL, 1986.

KOHOUT, M. – TEMPL, S. – ŠLAPETA, V. (edd.)  Praha : Architektura XX. století. Praha : Zlatý řez, 1998.

KOOLHAAS, R. Třeštící New York : Retroaktivní manifest pro Manhattan. Praha : Arbor vitae, 2007.

KRATOCHVÍL, P.  (ed.) O smyslu a interpretaci architektury. Praha : VŠUP, 2005. KUČA, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : V. díl : Par – Pra. Praha : Libri, 2002, s. 429-650.

LAHODA, V. – NEŠLEHOVÁ, M. – PLATOVSKÁ, M. – ŠVÁCHA, R. – BYDŽOVSKÁ, L. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění IV. Praha : Academia, 1998.

LYNCH, K., Obraz města. Praha : Bova Polygon, 2004.

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 1. Praha : Česká komora architektů, 2000.

MAIER, K. (ed.) Urbanistická čítanka 2. Praha : Česká komora architektů, 2003.

MERHOUT, C. – WIRTH, Z. Zmizelá Praha 2 : Malá Strana a Hradčany. 3. vyd. Praha – Litomyšl : Paseka, 2002.

MITCHEL, W. J., e-topia : Život ve městě trochu jinak. Praha : Zlatý řez, 2004.

MÍKA, Z. Karlín : Nejstarší předměstí Prahy Praha : Muzeum hl. m. Prahy, 2011.

MÍKA, Z. Zmizelá Praha : Sporty a sportoviště : Počátky tělesné výchovy a sportu v Praze. Praha – Litomyšl : Paseka – Schola ludus–Pragensia, 2011.

NORBERG-SCHULZ, Ch., Genius loci : K fenomenologii architektury. Praha : Odeon,  1994.

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) Pražské zahrady a parky. S. l. : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2000.

PEŠEK, J., Od aglomerace k velkoměstu : Praha a středoevropské metropole 1850-1920. Praha  : Scriptorium, 1999.

PETRASOVÁ, T. – LORENZOVÁ, H. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III. Praha : Academia, 2001.

POCHE, E. – WIRTH, Z. Zmizelá Praha 4 : Vyšehrad a zevní okresy Prahy. 2. vyd. Praha – Litomyšl : Paseka, 2002.

ŘÍHA, J. K. Země krásná : Kniha o přírodě, civilizaci a plánování. Třebechovice pod Orebem : Ant. Dědourek, 1948.

ŘÍHA,  J. K. – STEFAN, O. – VANČURA,  J. Praha včerejška a zítřka. Praha :  SNTL, 1956.

SCHEUFLER, P. Pražský svět. Praha : Pražský Svět, 2000.

SITTE, C. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha : Arch, 1995.

STÁTNÍKOVÁ, P. Zmizelá Praha : Trhy a tržiště. Praha – Litomyšl : Paseka, 2010.

SVOBODA, J. E. – LUKEŠ, Z. – HAVLOVÁ, E. Praha 1891 – 1918 : Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha : Libri, 1997.

SVOBODA, J. E. – NOLL, J. – HAVLOVÁ, E. Praha 1919 – 1940 : Kapitoly o meziválečné architektuře. Praha : Libri, 2000.

SVOBODA, J. E. – NOLL, J. – SKALA, V. Praha 1945 – 2003 : Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha : Libri, 2006

ŠEVČÍK, O. Architektura – historie – umění : Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha : Grada, 2002.

ŠEVČÍK, O. Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1999.

ŠTECH, V. V. – WIRTH, Z. – VOJTÍŠEK, V. Zmizelá Praha 1 : Staré a Nové Město s Podskalím. 3. vyd. Praha – Litomyšl : Paseka,  2002.

ŠVÁCHA, R. Česká architektura a její přísnost : Padesát staveb 1989-2004. Praha : Prostor – architektura – interiér – design, 2004.

ŠVÁCHA, R., Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995.

ŠVÁCHA, R. – PLATOVSKÁ, M. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění V. Praha : Academia, 2005.

ŠVÁCHA, R. – PLATOVSKÁ, M. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha : Academia, 2007.

VALENA, T., Město a topografie. Praha : Národní technické muzeum, 1991.

VOLAVKOVÁ, H. Zmizelá Praha 3 : Židovské město pražské. 3. vyd. Praha – Li­tomyšl : Paseka, 2002.

VOTRUBEC, C. Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě.  Praha : Academia, 1980.

WIRTH, Z. Zmizelá Praha 5 : Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945. 2. vyd. Praha – Litomyšl : Paseka, 2003.

ŽÁK, L. Obytná krajina. Praha : S.V.U. Mánes – Svoboda, 1947.

Fotografie (C) Vladimír Czumalo 2011

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

%d blogerům se to líbí: