Czumalova nástěnka

31 října, 2011

NÁSTĚNKÁŘ SE PŘEDSTAVUJE

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 9:52 pm

Navzdory extrovertnímu povolání, které s radostí vykonávám, necítím potřebu se prezentovat. Visí-li ale nástěnka ve veřejném prostoru, přeci jen bych se měl představit. Jmenuji se Vladimír Czumalo a neobvyklost svého příjmení hned vysvětlím. Jsem Západočech, narodil jsem se v Karlových Varech a vyrůstal v Chebu, doma se ale cítím také na Rokycansku, kde žili rodiče mé matky, i v severních Če­chách, kde se po odsunu usadil můj ukrajinský děd. I dnes bydlím na západ od Prahy, byť jen kousek, v Dobřichovicích, kam jsem se přiženil a kde vyrostli má dcera a můj syn. Doma jsem také v Praze, ale v posledních letech děkuji za každý den, kdy tam nemusím.
V roce 1974 jsem svůj život spojil s pražskou filosofickou fakultou a toto ne­klidné a ne vždy šťastné manželství trvalo bez přerušení, nepočítám-li rok vojny, až donedávna, do sklonku roku 2012. Vystudoval jsem obory dějiny umění a estetika, absolvoval interní vědeckou aspiranturu na tehdejší katedře dějin umění a estetiky a poté byl na FF UK zaměstnán jako odborný asistent postupně na katedře dějin umění a estetiky, po jejím rozdělení na katedře estetiky a posledních 15 let na katedře kulturologie. Mohu tak působit jako fluktuant, nikdy jsem ale neopustil své odborné zaměření. Až do jeho zániku jsem byl externím učitelem Kabinetu spo­lečenských věd, kultury a umění na pražské FAMU, dnes jsem tam zaměstnán na částečný úvazek v Centru audiovizuál­ních studií a přednáším o dějinách a teorii umění. Zároveň externě přednáším na Katolické teologické fakultě University Karlovy (Ústav dějin křesťanského umění) o architektuře 20. století, na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického učím budoucí designéry kulturologii, pro Universitu třetího věku při Fakultě stavební ČVUT vedu předmět Památky Velké Prahy a v kursech Národního památko­vého ústavu každoročně přednáším vybraná témata z teorie památkové péče a dějin architektury 19. a 20. století.
Hlavním předmětem mého odborného zájmu jsou architektura a lidská sídla jako nejkomplexnější umělecký druh a nejkomplexnější lidský výtvor. Vztahují se k nim i všechny dílčí specializace: Zabývám se především architekturou 19. a 20. sto­letí a architekturou současnou. Té jsem se věnoval i jako kritik, dnes už spíše spora­dicky. Zajímá mě teorie architektury a teorie města. Specializace mě přirozeně při­vedla jednak k problematice vztahu sídel a krajiny, jednak k památkové péči. Jsem místopředsedou Komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na prohlášení věcí za kulturní památku a žádostí o zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní pa­mátku. Zabý­vám se také fotografií, nejen jako teoretik a historik umění, už 40 let i prakticky. Možná odtud částečně pramení má stále sílící fas­cinace téma­tem vztahu vědeckého a uměleckého poznání. Proto jsem také vděčný za příležitost učit zároveň na universitě a na akademii. Kniha, na které v posledních letech po troškách pracuji, je o vztahu města, architektury a jejich obrazu. Fotografie tu má významné místo jako předmět i jako prostředek. Mezi mými nejbližšími přáteli převažují profesionální fotografové a spolupráce s nimi patří k mým největším potěšením, zároveň v sobě ale znovu objevuji svobodu zaníceného amatéra. Moc rád jsem za příležitost podílet se na dílnách Svazu českých fotografů a představovat foto­grafům jednotlivá pražská města. Peripatetické přednášky o městě a jeho architektuře, které jsem provozoval na FF UK, konám jako Terénní kurs čtení města nadále i mimo ni.
Vedle samostatné knižní monografie Česká teorie architektury v letech okupace jsem se podílel na několika en­cyklopedických projektech a kolektivních dílech, většinu mé bibliografie ale tvoří texty ka­talogů a odborné stati, kritiky a recenze ve sbornících a v časopisech Ar­chitekt, Ate­liér, Autoportret (Polsko), Beton, Cahiers du CEFRES, Český lid, Divadelní noviny, e-architekt, ERA21, Fórum architektury a stavitelství, Fotograf, Fotografie, Listy filolo­gické, Literární noviny, Stavba, Sta­vební fórum, Temnokomorník, Typo, Umění, UNI, Zlatý řez. Cením si toho, co se míjí s RIVovým výkaznictvím: odborné spolupráce na několika fil­mových a televizních dokumentech a rozhlasových pořadech, na rekon­strukci přízemí a suterénu paláce Lažanských nebo například toho, že město, kde bydlím, užívá znak, který jsem vymyslel. Také všech knih, kterým jsem drobným po­dílem pomohl na svět, nejvíce českých překladů Dějin ošklivosti, Bludiště seznamů a Dějin legendárních zemí a míst Umberta Eca a díla výtvarníků Davida Lineka a Jakuba Honetschlägera Praha – Královská cesta, jedinečného průvodce pro nevidomé s reliéfní grafikou.
Možná příliš intenzívní vztah, který mám ke své kantorské profesi, je zdrojem radosti i bolesti, jež bych jinak nepoznal. Nepochybuji o jejím smyslu, věřím v její étos, o to hůře snáším vše, co mi její výkon komplikuje. Věřím v to, co tak přesně postihl německý teolog 18. století Friedrich Christoph Oetinger: „Bůh potřebuje lidi, kteří by pracovali na maličkostech. Těch, kteří by pracovali na věcech velkých, má dostatek.“
          Poklesl-li jsem na úroveň oblíbeného citátu, mohu už prozradit i zálibu ve vážné hudbě a poesii a literatuře vůbec, věcech starých, opotřebených a zanikajících, radostech dobrého jídla, vína a piva, šnečích ulitách, knihách, starých fotografiích, mapách a plánech, kočkách a psech, břízách, železnici, traktorech. Jsem čím dál větší romantik. Pocit opravdového života mi dává jen chůze městem či krajinou. Jsem závislý na autenticitě. Naštěstí (myslím vzhledem k platům a poměrům ve školství) chovám v opovržení peníze, kariéry a ty, kdo si to umějí zařídit. Nežije se mi lehce, ale téměř se vším, co přesahuje nejaktuálnější přítomnost, snad už umím žít v míru. V sobě samém zálibu nemám. Tedy dost už o mně.
Fotografie (c) Mirek Pásek 2011

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerům se to líbí: