Czumalova nástěnka

19 ledna, 2012

ZA SVOBODNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 1:32 pm

12 ledna, 2012

DALŠÍ SMUTNÁ ZPRÁVA

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 12:20 pm

Odcházení generace, k níž jsem zvyklý se vztahovat, je bez konce: V sobotu 7. ledna 2012 zemřel filosof prof. PhDr. Ivo Tretera, CSc., jeden z nejnoblesnějších lidí, jaké jsem měl to štěstí poznat. Jako patří jeho Vzpomínky na Bohumila Hrabala a život vůbec k mým největším čtenářským radostem uplynulého roku, řadím společné chvíle strávené v pohostinném Kabinetu společenských věd, kultury a umění FAMU k nejkrásnějšímu, co jsem kdy zažil. Vděčný jsem také za možnost dojatě přihlížet přátelství dvou profesorů, Vladimíra Boreckého a Ivo Tretery.
„Nechceme, bratři, abyste setrvali v nevědomosti o zemřelých; nesmíte se rmoutit jako ti druzí, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a že vstal z mrtvých, právě tak ty, kteří zesnuli v Ježíši, odvede Bůh s sebou spolu s ním. Máme vám totiž říci o Slovu Páně toto: my živí, kteří tu ještě budeme při příchodu Páně, nepředstihneme zesnulé. Neboť na znamení, jež dá archandělův hlas a Boží polnice, sestoupí z nebe sám Pán a zemřelí, kteří jsou v Kristu, povstanou nejdřív; potom my živí, kteří tu ještě budeme, budeme spolu s nimi uchváceni na oblaka, abychom se v povětří setkali s Pánem. Tak budeme s Pánem vždy. Pomyšlením na to se tedy navzájem těšte.“ 1 Sol 4 13-18     
Poslední rozloučení s panem profesorem se koná v pátek 13. ledna ve 14 hodin ve velké obřadní síni strašnického krematoria.
Fotografie (c) Marek Smejkal 2010

Blog na WordPress.com.