Czumalova nástěnka

Únor 13, 2012

PRVNÍ KNIHA ROKU

Filed under: CO JSEM SI DOMŮ PŘIVLEKL — V. Cz. @ 8:39 pm

KLÍMA, Petr (ed.) Kotvy Máje : České obchodní domy 1965–1975. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2011. ISBN 978-80-86863-40-5

Často mi komplikují život nevykořenitelné sklony k jisté pověrčivosti: Najednou mi začalo záležet na tom, která bude ta první kniha nového roku. Tak silně, že je najednou polovina února a první lednovou knihu jsem vám ještě nedoporučil. Ne, že bych na ni čekal, domů jsem ji přivlekl už v prosinci. Jen jsem se k ní pořád nemohl propracovat přes diplomové práce a další resty. Ale že chci, aby byla první, mi bylo jasné po celou tu dobu.
Petr Klíma, architekt, absolvent ČVUT, obhájil v roce 2010 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové úspěšně diplomovou práci Obchodní domy Prior: dvojitá sonda do architektury 60. a 70. let 20. století. Ve svém výzkumu pokračoval, soustředil dalších 12 autorů a výsledkem je brilantní příspěvek k poznání československé architektury daného období v širších kulturních, politických a ekonomických souvislostech. Architektonický typ, jeho význam a specifické postavení editor přesně pojmenoval hned v úvodu, nazvaném Výkladní skříně a duch doby. V následující studii Výstavba soudobých obchodních domů: prostředí, podmínky, mecha­nismy se Zlatou Borůvkovou sledovali politickou dimenzi maloob­chodu, souvislosti nástupu samoobslužného prodeje, rekonstruovali vývoj struktury organizace obchodních domů a ukázali důsledky centralizace jejich projek­tování. Možné těžkosti s českou/československou/slovenskou architekturou elegantně překonává studie Pe­try Gajdové Soudobé obchodní domy na území Slovenska. Lucie Stejskalová uvádí ve studii Urbanistické aspekty navrhování soudobých obchodních domů typ do kontextu urbanismu a urbanistického myšlení 60. let. Společná studie Petra Klímy, Kláry Mergerové a Petra Šťastného Jak přistupo­vat k památkám architektury 60. a 70. let? Případ Máj shrnuje komplikovanou a krajně citlivou problematiku památkové ochrany staveb, jejichž archi­tektonickou hodnotu ještě nepojišťuje Alterswert, rieglovská hodnota stáří. Petr Klíma textem Alena Šrámková/Nerealizované návrhy obchodních domů ještě připomene působení Aleny Šrámkové v pražském středisku Státního projektového ústavu obchodu Brno, a pak už se odvíjí panorama medailonů vybraných obchodních domů. Je jich celkem patnáct a výběr jasně ukazuje, jak kusý by byl bez nich obraz české architektury 60. a 70. let minulého století.
Autoři důsledně sledují jejich osudy až po současnost. Zřetelně tak vyvstává ohro­žení, jemuž jsou v posledních dvou desetiletích vystaveny: Podstatu problému lako­nicky formuloval Petr Klíma ve své analýze Máje: obchodní „dům je prostorem směny, místem předání zboží mezi prodejcem a zákazníkem“. Jeho základní funkce je nadčasová jen v principu, v praktické realizaci se naopak proměňuje velmi dyna­micky, i obchodní dům je zbožím poměrně rychlé obrátky. Šum do základního vztahu vnáší právě architektura, jež se ze své podstaty naopak dotýká věčnosti. Proto mě na Klímově díle nejvíce vzrušuje právě téma památkové ochrany obchodních domů. Vzpírají se dneš­nímu pragmatismu nákupních center, která si vystačí s levnou náhražkou architek­tury nebo se obejdou vůbec bez ní. Sdělovaly architekturou tam, kde se dnes zdá mar­ketingovým odborníkům stačit billboard, a sdělovaly jak významy jaksi oficiální, dobře postižitelné dobovou devízou výkladní skříň socialismu, tak ty skrytější a oficiální méně. Obě skupiny se týkaly optimismu a naděje a u mladších domů je přenášely i do časů bez času a bez naděje.
Obchodní domy 60. a 70. let minulého století jsou hodny pozornosti právě pro to, co přesahuje jejich utilitární funkci. Otec-zakladatel moderní památkové péče Alois Riegl nás učí, že památky chrá­níme, protože je máme rádi. Právě v tom je potíž: Reprezentace socialistického životního stylu obchodními domy kontaminuje dodnes i hodnocení těch, které jsou architektonicky a urbanisticky kvalitní. V podivné době, v níž se bez konfliktu potkávají nekritická retrománie a primitivní antikomu­nismus, to zkrátka není snadné téma. Klímův tým je ale zvládl důstojně. Dobré dílo činí z knihy i vizuální stránka. Bohatství dokumentačního materiálu i současných fotografií je zasazeno do grafického řešení (Ondřej Brom, Michal Slo­boda), které slouží jemu, ne jím sobě. Příjemně sjednocená vstupní zobrazení jednot­livých obchodních domů zabydlují děje mile brutální, i příslušnému komiksu Vladi­míra 518 to tu sluší.
(Pozn.: Některé formulace jsem ukradl sám sobě z rukopisu recenze pro časopis Stavba.)

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: