Czumalova nástěnka

Únor 19, 2012

NAŠI SVATÍ

Filed under: CO JSEM SI DOMŮ PŘIVLEKL — V. Cz. @ 9:19 pm

KOLÁR, Jaroslav – SELUCKÁ, Markéta. Středověké legendy o českých světcích. Brno : Host, 2011. ISBN 978-80-7294-580-1

Neboť já, Jahve, jsem váš Bůh. Vy jste se posvětili a stali jste se svatými, neboť já jsem svatý, neznečišťujte se tedy všemi těmi drobnými živočichy, kteří lezou po zemi. Ano, já Jahve jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl váš Bůh, budete tedy svatí, protože já jsem svatý.“ (Lv 11 43-45) „Pro ně sám sebe posvěcuji, aby byli i oni posvěceni v pravdě“ (Jan 17 19), modlí se Ježíš k Otci. Příběhy těch, kdo ho následovali v jeho utrpení i slávě, nám vyjevují Boží lásku a milost. Vytvářejí exempla, příklady života v Kristu, vzory k napodobení.    
Česká knižnice nabízí už 2. vydání čítanky české středověké hagiografie, jak své dílo nazval editor. (Poprvé vyšlo v roce 1998 v Nakladatelství Lidové noviny. Singuláru jsem nepoužil omylem, Markéta Selucká je editorkou 2. vydání edice středověkých legend Jaroslava Kolára.) Čítanka soustředila osm latinských a staroslověnských legend z 9. – 14. století v novočeských překladech z pěti starších edic. Život sv. Konstantina-Cyrila a Život sv. Metoděje vznikly na konci 9. století, tedy krátce po smrti obou světců. Přeložil je, stejně jako tzv. První staroslověnskou legendu o sv. Václavu, prof. Josef Vašica (1884 – 1968). Prof. Bohumil Ryba (1900 – 1980) přeložil  legendu Utrpení Ludmily mučednice, která vznikla nejspíše v 11. století latinským přepracováním nedochované původní staroslověnské legendy. Jádrem svazku je vrcholné dílo domácí středověké legendiky, Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae aviae eius (Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily), tedy Kristiánova legenda. Její datace prošla dosti dramatickým vývojem a dnes je její vznik nejčastěji kladen na přelom 10. a 11. století. Překladatelské dílo prof. Jaroslava Ludvíkovského (1895 – 1984). Legenda Versus de passione sancti Adalberti (Verše o utrpení svatého Vojtěcha) vznikla zřejmě na konci 11. století a přeložil ji prof. Ferdinand Stiebitz (1894 – 1961). Veršovaná je také prokopská legenda, zvaná Vita minor, Život svatého Prokopa, zde v překladu prof. Bohumila Ryby. Čítanku uzavírá Legenda o blahoslavené Anežce, sepsaná kolem 1320 pro tehdy neuskutečněné kanonizační řízení, v překladu prof. Zdeňka Kalisty (1900 – 1982). Záměrně jsem všude uvedl překladatele, abych zdůraznil jeden cenný rozměr Kolárovy čítanky: Soubor je neokázalou poctou klasikům české medievalistiky, klasické filologie, slavistiky, literární vědy a historie. Souvislost čítanky nabízí určitý způsob čtení i jejich životů: Také věda má svou hagiografii a martyrologii.
Čeští světci spoluutvářeli naši identitu národní, historickou i kulturní, uvedli nás do rámců evropské kultury. Uměleckých zpracování jejich životů je tolik, že se bez nich nelze porozumět vlastní (myslím tím národní) kultuře. Svatí mohou být dobrými průvodci našich životů a legendy dobrými průvodci, jak žít naše životy se svatými.
Exempla životů smysluplných a naplněných pomáhají i v tom, co postihují dva verše bezprostředně předcházející úvodnímu biblickému citátu: „Každý drobný živočich, který se hemží po zemi, je odporný, nebude se jíst. Všechno, co se plazí po břiše, všechno, co chodí po čtyřech či více nohách, zkrátka veškeré drobné živočichy, kteří se hemží po zemi, nebudete jíst, neboť jsou odporní. Všemi těmito hemžícími se drobnými živočichy se vy sami nečiňte odpornými, neznečišťujte se jimi a dbejte, aby oni neznečišťovali vás.“ (Lv 11 41-42)

 

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: