Czumalova nástěnka

3 května, 2013

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE V ZAHRADĚ USEDLOSTI KUCHYŇKA

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 3:10 pm

Prum025

VYDROVA TOVÁRNA NA POŽIVATINY

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 3:02 pm

Prum022

Vydrovu továrnu na poživatiny postavil na místě starší usedlosti v letech 1910 – 1912 smíchovský stavitel Ferdinand Šamonil. Vyráběla se tu hlavně hořčice, polévkové koření, hotové polévky a oplatky, jak připomínají dobové reklamní známky. Od roku 1929 sídlila v části továrny tiskárna Pro­metheus, hornicko-hutnické naklada­telství, a po znárodnění využívala Polygrafia vět­šinu areálu. Po zániku zdejšího závodu Polygrafie získala továrnu Československá akademie věd. Dnes tu sídlí Archiv Akademie věd České republiky, pro nějž byla v roce 2005 postavena nová budova, a akademický Ústav struktury a mechaniky hornin.

(Zdrojem reprodukcí je opět kniha Jana Jungmanna Libeň. Zmizelý svět.)

 

Prum023

 

 

 

 

 

 

Prum024

V HOLEŠOVIČKÁCH

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 2:39 pm

Prum026

Stará cesta diagonálně sestupující po dně mělkého údolí je dnešní ulice V Holešovičkách. V krajině dosud venkovské se kolem ní stavějí první vily, vlevo přeškrtává horizont komín Vydrovy továrny na poživatiny, napravo z něj vystupuje dominanta Vychovatelny, nad údolím se staví nemocnice Na Bulovce. Snímek neznámého fotografa byl pořízen 5. července 1928.
Jak vypadala ulice V Holešovičkách v roce 1936, ukazuje dolní fotografie. Jejího autora rovněž neznáme. Zločin jménem Prosecká radiála je ještě daleko.
(Obě pocházejí z již zde citovaných děl, horní z Jungmannova, dolní z Fojtíkova.)

 

Prum020

PŘÍBĚH JEDNOHO MÍSTA

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 2:09 pm

Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-44,_Heydrich-Attentat

Bundesarchiv v Koblenci (Koblenz) chová snímek poškozeného kabrioletu Mercedes-Benz 320 zastupujícího říšského protektora, SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, pořízený 27. května 1942 na místě atentátu. Zapomnělo se už víceméně, že po atentátu byl v místě zvaném Heydrichova zatáčka postaven pomník, který samozřejmě nepřežil okupační moc. Místo na ostrém styku tehdejší Kirchmayerovy třídy a ulice V Holešovičkách pak podlehlo budování Prosecké radiály. Pomník operace Anthropoid (David Moješčík – Michal Šmeral – Miroslava Tůmová – Jiří Gulbis) tu byl odhalen v den a hodinu atentátu v roce 2009. Už bez místa a jeho paměti. Lze číst pomník jako billboard u silnice?
Fotografie Lubomíra Kysely vznikla kolem roku 1970 na křižovatce u Vychovatelny ještě s konečnou tramvaje, mladší snímek stejného místa pořídil 29. dubna 1977 Ivo Mahel. (Oba reprodukuji z 3. dílu knihy Pavla Fojtíka Tramvaje a tramvajové tratě z řady Zmizelá Praha nakladatelství Paseka.) Vychovatelna, novostavba ústavu pro výchovu mládeže mravně zanedbané, je dílem Jana Kříženeckého z let 1905 – 1907. Od 40. let minulého století je součástí nemocnice Na Bulovce. Transformační stanici pod ní z let 1937 – 1939 projektoval Eduard Hnilička, žák Josefa Schulze, Jana Kouly a Antonína Balšánka.

Heydrichova zazacka

Prum018

Prum019

LIBEŇSKÁ SOKOLOVNA

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 1:39 pm

Lb010

Protože se zítra chystáme opustit Libeň, rychle ještě v její složce uklízím, abych vám ukázal všechno, co jsem ukázat chtěl a slíbil, dokud je to trochu aktuální.
Libeňská sokolovna díky laskavosti přítomného sokolstva není položkou CO JSME V LIBNI NEVIDĚLI, ale slíbil jsem půdorys a přidávám ještě pohlednici ze sbírky pana Romana Kučery, již reprodukuji z knihy Jana Jungmanna Libeň. Zmizelý svět. Vznikla před rokem 1914.
Libeňský Sokol byl založen 26. října 1884. Cvičilo se v sále hostince U Deutschů, později v tělocvičně školy v Zenklově ulici (Antonín Baum 1883 – 1884) a podařilo se vybudovat letní cvičiště na pozemku po odkopané skále Libušáku, ale potřeba vlastní sokolovny byla zjevná od samého počátku. K naplnění přivedl myšlenku starosta, poslanec zemského sněmu, libeňský obecní starší a restauratér František Filip. Sokol mohl vyměnit svůj pozemek na Libušáku za obecní blíže zámku, kde bylo městské tržiště a obecní dvůr. Aktivní činnost Sokola, veřejné sbírky a spojení sokolovny s městskými veřejnými lázněmi nakonec soustředily v roce 1907 dostatek prostředků a karlínská firma Matěje Blechy mohla postavit podle jeho projektu Lidový dům. Stalo se ve svižném tempu, 10. října 1909 byl slavnostně položen základní kámen a 18. srpna 1910 se již sokolovna a lázně slavnostně otevíraly. Za I. světové války sloužila budova jako lazaret, za nacistické okupace jako skladiště. Od roku 1991 je opět v majetku Sokola.
Jak psáno ve štuku nad termálním oknem: „Mužně vpřed, silou lví, za volnost, rovnost, bratrství“.

Lb038

1 května, 2013

NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA

Filed under: NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA — V. Cz. @ 12:57 pm

Prosek3_081 (3)

SEJDEME SE PŘED DOMEM ČP. 483 NA ROHU ULIC PODLIPNÉHO A BRAUNNEROVA, KDE ŽIL A ZEMŘEL KAREL HLAVÁČEK, PÁR KROKŮ OD STANICE TRAMVAJÍ Č. 3 A 10 U KŘÍŽE.

PROGRAM ZÁJEZDU FAMU

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 12:12 am

4254866512_9f49323c38_b

Protože i zkušení návštěvníci tohoto blogu měli s nalezením programu zasutého ve formátu .pdf v neaktuální pozvánce do kavárny těžkosti, publikuji jej řádně. S omluvou a sdělením, že dosud zbývají volná místa i pro zájemce, kteří právě nejsou studenty FAMU.

M O R A V A  A  M O D E R N Í  A R C H I T E K T U R A
Studijní exkurze jako doplněk k přednáškám Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury směřuje letos na jihovýchodní Moravu za tématem moderní architektury. Největší pozornost bude věnována zakladatelskému dílu Josefa Hoffmanna, bohatému souboru staveb českých lázní Luhačovice a problematice baťovské architektury ve Zlíně, Otrokovicích (Baťově) a okolních obcích. I když architektura 20. a 21. století jednoznačně dominuje, program zahrnuje i vybrané památky starší.
TERMÍN: 24. – 26. KVĚTNA 2013
CENA: 2 400,- Kč (2 noclehy se snídaní v Karfíkově Společenském domě v Otrokovicích, doprava autokarem Martina Zemana, vstupy)  
KAPACITA: 35
PŘIHLÁŠKY A DOTAZY: speldovaj@email.cz (hlavní) nebo czumalo@gmail.com (záložní)
ATESTACE: ZÁPOČET/3 KREDITY 

PROGRAM:
PÁTEK 24. 5. 2013
BRTNICE
Hoffmannův dům (Josef Hoffmann 1910 – 1911, rekonstrukce Petr Pelčák – Petr Hrůša 1994 – 2004)
PRACE
Mohyla míru (Josef Fanta 1907 – 1912)
BUČOVICE
Zámek (Jacopo Strada – Pietro Gabri (1567? – 1584) / Kostel Nanebevzetí P. Marie (1637 – 1642, Franz Engel 1826 – 1830) / Obecní dům (Jaroslav Syřiště 1913 – 1914)
STŘÍLKY
Hřbitov (Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu? před 1743)
VELEHRAD
Klášter a basilika minor P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje (1228 – 1735) / Základní škola (Miloš Klement – Petr Todorov 1995 – 1999) / Sociální ústavy (Petr Hrůša – Petr Pelčák 1995 – 2001)
STARÉ MĚSTO
Obytný dům (Aleš Burian – Gustav Křivinka 1998 – 2000)
SPYTIHNĚV
Jez a hydroelektrárna na Baťově kanálu (Zemský úřad v Brně, Evžen Polenka 1935 – 1938, 1947 – 1954)
NAPAJEDLA
Radnice (Dominik Fey 1903 – 1905) / Hřebčinec (Dominik Fey 1904, 1914) / Městská spořitelna (Miroslav Lorenc 1936 – 1937) / Vila O. Paříka (Miroslav Lorenc 1936) / Vila J. Paříka (Jan Gillar 1938) / Vila O. Paříka (Miroslav Lorenc 1939) 

SOBOTA 25. 5. 2013 
OTROKOVICE
Masarykova měšťanská škola (Antonín Vítek 1932) / Obytný a obchodní dům (Vladimír Karfík 1937) / Tříetážové obytné domy (Vladimír Karfík 1947) / Spodková koželužna (Vladimír Kubečka – Konrád Hruban 1948) / Areál středních odborných učilišť (Šebestián Zelina – Slavomír Kuchovský 1968 – 1971, 1984 – 1986) / Společenský dům (Vladimír Karfík 1933 – 1936)
ŠAROVY
Obecní úřad (Svatopluk Sládeček 1996 – 1997)
BOHUSLAVICE U ZLÍNA
Kostel Navštívení P. Marie (1998 – 2003)
LUHAČOVICE
Janův dům (Dušan Samo Jurkovič 1902) / Vila Chaloupka (Dušan Samo Jurkovič 1902) / Vodoléčebný ústav (Dušan Samo Jurkovič 1902) / Hudební pavilon (Dušan Samo Jurkovič 1903) / Říční a sluneční lázně (Dušan Samo Jurkovič 1903) / Vila J. Pospíšila (Dušan Samo Jurkovič 1903) / Vila Jestřabí (Dušan Samo Jurkovič 1903) / Vila Kancnýřka (Jan Mráček 1906 – 1908) / Vila Valaška (Dušan Samo Jurkovič 1907) / Lázeňský dům Bedřicha Smetany (Emil Králík 1908 – 1909) / Inhalatorium (Josef Skřivánek – Jan Vodňaruk 1922 – 1923) / Penziony v Bílé čtvrti (Bohumil Fuchs 1926 – 1927) / Ředitelství  lázní (Emil Králík 1926 – 1928) / Pošta (Ladislav Machoň 1927 – 1929) / Hotel Miramonti (Vladimír Hejný 1928 – 1929) / Vila Sáva (Bohuslav Fuchs 1929) / Společenský dům (František Roith 1933 – 1935) / Spořitelna (Jindřich Freiwald 1935 – 1936) / Víkendový dům ing. Drkoše (Vladimír Karfík 1937) / Vila B. Křenkové (Vladimír Grégr 1938 – 1939) / Vila J. Koudelky (Bohumír Šlapeta 1939) / Kolonáda s pavilony pramenů, vyšetřovací a výzkumný ústav s restaurací a kavárnou (Oskar Pořízka 1946 – 1952) / Lázeňský dům Krystal (Adolf Vítámvás 1947) / Obřadní síň a nový hřbitov (Vladimír Palla 1974 – 1978) / Kostel sv. Josefa s farou a osvětovým centrem (Michal Brix – Petr Franta – Petr Uhlíř 1996 – 1997)

NEDĚLE 26. 5. 2013
MÍŠKOVICE
Kostel sv. Antonína (František Lydie Gahura 1926)
TEČOVICE
Márnice (František Lydie Gahura 1941 – 1942)
ZLÍN
Vila T. Bati (Jan Kotěra 1909 – 1911) / Typový čtyřdomek (Jan Kotěra 1922 – 1923) / Typové čtyřdomky (František Lydie Gahura 1923 – 1924, 1925 – 1927) / Radnice (František Lydie Gahura 1920 – 1924) / Baťova továrna (František Lydie Gahura – Jiří Voženílek – Vladimír Kubečka – Konrád Hruban – Ivan Přikryl ad. 1900, 1924 – 1939, do 1987) / Správní budova firmy Baťa č. 21 (Vladimír Karfík 1935 – 1939) / Víceetážové výrobní budovy č. 14, 15 a 44 (Jiří Voženílek 1946 – 1949) / Centrální sklad obuvi č. 34 (Vladimír Kubečka 1947 – 1955) / Baťova nemocnice (František Lydie Gahura – Bohuslav Albert 1926 – 1940) / Kaple sv. Václava (František Lydie Gahura 1927 – 1929) / Baťovy internáty (František Lydie Gahura 1927 – 1937) / Památník T. Bati (František Lydie Gahura 1933) / Studijní ústavy (František Lydie Gahura 1935 – 1938) / Obchodní dům Baťa (František Lydie Gahura 1930 – 1932)
Velké kino (František Lydie Gahura 1931 – 1932) / Společenský dům (Miroslav Lorenc – Vladimír Karfík 1931 – 1933) / Lesní hřbitov a obřadní síň s krematoriem (František Lydie Gahura – Rudolf Gerbec – Jiří Čančík 1932, 1973 – 1978) / Filmové ateliéry firmy Baťa (Vladimír Karfík 1935 – 1940) / Sbor ČCE (Vladimír Karfík 1936 – 1937) / Klášter kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka a útulek pro sirotky a přestárlé (Miroslav Lorenc 1937 – 1938) / Zimní lázně (Vladimír Karfík – Josef Holeček – Ladislav Ambrožek 1946 – 1950) / Kolektivní dům (Jiří Voženílek 1947 – 1951) / Vila Miroslava Zikmunda (Zdeněk Plesník 1953) / Vila Jiřího Hanzelky (Zdeněk Plesník 1953 – 1955) / Vila Zdeňka Lišky (Zdeněk Plesník 1956 – 1959) / Divadlo pracujících (Karel Řepa – Miroslav Řepa – František Rozhon 1957 – 1967) / Polyfunkční dům (Svatopluk Sládeček – Karel Havliš 2002 – 2004) / Obchodní dům Zlaté jablko (Svatopluk Sládeček – Ivan Bergman – Pavel Mudřik 2004 – 2009) / Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů (Jan Kovář 2000 – 2003) / Universitní centrum (Eva Jiřičná – Petr Vágner 2002 – 2008) / Kongresové centrum (Eva Jiřičná – Petr Vágner 2002 – 2011)
KOSTELEC U ZLÍN
Fryštácká přehrada s šoupátkovou věží, úpravna vody a dva obytné domy (1930 – 1931, 1945)

« Newer Posts

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.