Czumalova nástěnka

Červenec 7, 2013

DŮM NA NOVOVYSOČANSKÉ

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 2:36 pm

6284-v-drexler3

Před časem (Bože, sedm let už tomu!) jsem to ve Stavbě dopracoval k postavení prázdninového autora. Před prázdninami mi redakce vybrala 11 staveb k tématu čísla Tvoření místa. Přibral jsem Jiřího Junka, tehdy nadějného studenta architektury, a jezdili jsme po Čechách a Moravě za domy, skládajícími záměrně nesourodý vzorek české architektury, fotografovali a debatovali. Výsledkem byl text Místo, moře, kuře, stavení (Cestovní zpráva). Musím říci, že mě za ta léta psaní o architektuře nic nebavilo tolik a ač rozhodně netrpím sebeobdivem nad tím, co jsem kdy napáchal v oboru architektonické kritiky, onen prázdninový text si z odstupu dokážu přečíst znovu bez neblahých pocitů. Není v tom asi nic subjektivního, podobný vztah má k tehdejší práci a jejímu výsledku i můj spoluautor. Celý text s výbornými fotografiemi Pepy Středy, které vznikaly stejně nezávisle na našem textu jako náš text na nich, najdete zde: Stavba XIII, 2006, č. 4, s. 24 – 34. Níže kapitolka, která se týká Drexlerova a Vrbatova domu včera potkaného.

MÍSTO POD SILNICÍ
Bytový dům, Novovysočanská, Praha 9-Vysočany
Petr Drexler – Ladislav Vrbata

             Za určitým prahem ztrácí cesta svou tradiční místotvornost, přestane být šňůrou, na niž se navlékají korálky míst, a stane se oddělující hranicí. Nápadné je to zvláště na městských cestách – ulicích. Za oním prahem mizejí všechny sociální funkce ulice a zbývá jediná – komunikační. I ta se ale rychle speciali­zuje a spektrum komunikací se redukuje na automobilový provoz. Pozname­nává to i komunikační funkci ve smyslu funkce sdělovací: Architektura pro vnímání chodcem a architektura pro vnímání od volantu automobilu při rychlosti 50 km/hod. je nutně jiná.  Stejně tak vnímání stejné architektury chodcem a řidičem. Skutečně městská ulice zdržuje, vyzývá k setrvání. Měst­ská ulice přizpůsobená automobilovému provozu naopak pohání, vypuzuje: Rychle projeď, odjeď odtud.
            Novovysočanská ulice už zmíněný práh překročila. Velkorysost její di­menze působí po sto letech spíše jako dopravní nutnost. Také schopnost ná­roží Novovysočanské a Skloněné evokovat některé rysy náměstí se vytratila. Prostor dílem nedořečený, dílem přehlušený. Spíše jen směsice fragmentů vzpomínky na místo ztracené a možností místa budoucího, než místo sku­tečné. Jeden svět tu končí a druhý nezačíná: Kompaktní uliční zastavění ulice, táhnoucí se od Vysočanského náměstí, tu končí, dál se prostor rozvolňuje. Obecně dvě možnosti, jak nepravidelnou parcelu zastavět: převážit neurčitý prostor směrem k ulici obestavěním uliční čáry či k náměstí vytvořením jeho kompaktní stěny nebo danou situaci respektovat a postavit autonomní dům. Svoboda rozhodování tu velká nebyla: bytový dům, na jihu a jihovýchodě rušná komunikace, svah se zahrádkami nad Libní naopak na sever. S rozhodnutím pro druhou variantu lze samozřejmě polemizovat, pojmenovat rezignaci na ulici i na náměstí jako promarněnou příležitost, ptát se, zda ne­byla urbanistická kvalita obětována výtěžnosti parcely, kritizovat parter zapuš­těný pod úroveň terénu, který se nejen absencí veřejných funkcí, ale i opticky vyjádřeného vstupu straní okolí. Je tu ale jeden pádný protiargument, který musíme vzít v potaz, je-li architektura uměním: Ten dům je krásný. A krása je v umění jiné jméno pravdy.
            Nový dům ze styku Novovysočanské a Skloněné místo nevytvořil. Není prvním, kdo sem vnesl autonomii. Autonomně se chová především ulice, proměněná v průjezdní komunikaci. A jeho autonomnost není povýšenecká či ignorantská, nesnižuje okolí, ani ho okázale neignoruje. Její autonomii pře­kračuje krása a elegance, jimiž své okolí ozařuje. Tím na cestě k místu došel daleko. Jen na projíždění rychlostí 50 km/hod. je to krása příliš křehká a nená­padná. Místo tu ještě není.

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: