Czumalova nástěnka

Září 16, 2013

TROJSKÉ MOSTY

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 9:09 pm

6e704a4f-ce71-4307-8aa7-7a050b74d4d7

Mocné oslavy 10. výročí republiky zdobilo také hojné otevírání nových staveb. K nejvýznamnějším mezi těmi pražskými patřily Libeňský a Trojský most, slavnostně předané do provozu 29. října 1928 prvním primátorem Velké Prahy JUDr. Karlem Baxou. U Trojského ale šlo zatím jen o provoz pěší, nebyla dosud dokončena regulace Vltavy a obě předmostí. Také tramvaje, i když koleje na mostě byly už při otevření, se tu objevily poprvé až 17. ledna 1936. Podoba mostu vzešla z vítězného návrhu veřejné architektonické soutěže na jaře 1924, jehož autorem byl Josef Chochol, a z konstrukčního řešení ing. Františka Mencla, který paralelně projektoval také Libeňský most. Zatímco Libeňský most je z prostého betonu, pro Trojský most užil novou železobetonovou konstrukci. Stavba byla zadána ve dvou etapách, opěry a pilíře na základě nabídkového řízení 18. 10. 1925 firmě Ing. Nejedlý – Řehák a spol., horní stavba pak 22. 4. 1927 firmě Ing. Hlava a Dr. Kratochvíl. Celková délka mostu byla 220,75 m. Most měl čtyři klenby, světlost krajních polí činila 43,5 m, středních 47,20 m, vzepětí kleneb 4,925 m a 5,675 m, tloušťka oblouků ve vrcholu 75 cm a 80 cm.
Pražské mosty zatěžuje zvláštní prokletí: Vstupují zpravidla do urbanistické situace, která je nejasná a na své řešení si ještě dlouho počká, někdy i do dopravních vztahů, o nichž lze říci totéž. Máme tak mosty, které dlouho vedly odněkud nikam, i mosty, jejichž kapacita se velmi záhy vyčerpala a bylo je třeba rozšířit. Trojský most nesl obě zátěže. Šestnáct metrů jeho šířky nestačilo, sotva se plně napojil na dopravní trasy. Navíc se jako kukaččí vejce ukázalo jeho technické řešení. Ing. František Mencl dosáhl monolitického spojení klenby a desky mostovky elegantním původním konstrukčním postupem, To ale zároveň do konstrukce vneslo četné těžko přístupné a nedokonale odvodněné dutiny. Krátce po otevření mostu navíc tyto dutiny osídlili lidé bez přístřeší a přizpůsobili si je bez ohledu na odvodnění. Odvodňovací žlaby nejen překážely, daly se i dobře zpeněžit. Za války pak ubylo pracovníků i materiálů na údržbu a nedlouho poté, co most úspěšně přestál tvrdé boje v Pražském povstání, přešla nedostatečná válečná údržba v téměř nulovou údržbu socialistickou.
Malá kapacita a situace pravobřežního předmostí s úrovňovým křížením si spolu s technickým stavem nakonec vyžádaly přestavbu mostu, který se od roku 1946 už nejmenoval Trojský, ale Barikádníků. Nejprve byl vybudován provizorní ženijní most pro automobily a pro pěší, otevřený 25. srpna 1970, a na mostě ponechána jen tramvajová doprava. Už 19. května 1971 se ale automobilová doprava na most vrátila, havarijní stav mostovky ale dovolil jezdit jen po tramvajovém tělese. Tramvajová linka byla zrušena 15. ledna 1975 a nahrazena novou tratí Partyzánská – Trojská, otevřenou 5. května 1977. Její součástí byl i nový tramvajový most z ocelových prefabrikátů. Na konstrukci tramvajového mostu se ale brzy objevily únavové trhliny a provoz na trati musel být 10. listopadu 1980 zastaven a pro tramvajový provoz rychle přizpůsoben starší provizorní most, zvaný Rámusák. Jezdilo se po něm od 7. března 1981, nejprve po jedné koleji, od 1. července 1982 i po druhé na vlastní mostovce.
Přestavbu most Barikádníků projektovali Jiří Trnka a Petr Dobrovský od roku 1972. Je konstruován jako spojitý ocelový nosník s použitím původních pilířů. Ty ale nejsou při normálním stavu hladiny vidět, byly ubourány až po její úroveň. Původní šířka Trojského mostu, 16 metrů, se měla zvýšit na více než dvojnásobek, 33,5 metru. Rozdělena je mezi šest jízdních pruhů o šířce 3,75 m, dva chodníky široké 2,35 m a šestimetrový střední oddělovací pás. Ten je pozůstatkem původně zamýšleného pásu pro tramvaje. Osmdesáticentimetrová štěrbina uprostřed slouží instalaci a obsluze potrubí v mostním tělese a kotvení stožárů osvětlení. Konstrukci svařovanou z až 22 mm silných ocelových plechů chrání proti korozi hliníkové pokovení. Do provozu byl předán 28. listopadu 1980.
Původní Trojský most skončil v zatopené pískovně u Žernosek. Při přestavbě byly jeho části spouštěny z pomocné konstrukce do člunů, odváženy po proudu do vytěžené pískovny a tam utopeny. Téma Nového Trojského mostu se týká paralelního dopravního tahu západně od původního Trojského mostu. Není nijak nové, uvažovalo se o něm už za první republiky a na konci 60. let byla vypsána soutěž. K realizaci dospělo až s budováním městského okruhu.
Ve dvoukolové anonymní soutěži, vyhlášené v roce 2006 a obeslané 20 návrhy, zvítězil návrh týmu Roman Koucký – Libor Kábrt – Jiří Petrák – Ladislav Šašek (Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o. – Mott MacDonald Praha s.r.o.). Předmět soutěže byl specifikován jako „nový sdružený městský most přes Vltavu, který bude spojovat Holešovice a Tróju v poloze ulic Partyzánská – Povltavská“. Plochý ocelový síťový oblouk s předpjatou deskou mostovky o rozpětí 200,4 m a o poloměru 261,3 m doplňuje jedno inundační pole předpjatého monolitického dvojtrámu o rozpětí 41,8 m. Středem mostu povede tramvajová trať, kolem ní po dvou jízdních pruzích pro automobilový provoz a na vnějších stranách chodníky pro pěší a cyklisty. Most je široký 35,25 m a na dopravní pásy tuto šířku dělí konstrukce mostu. Jako součást městského okruhu bude most, který je dnes prakticky hotov, otevřen zároveň s tunelem Blanka. Snad, město se náhle zdráhá zaplatit cenu, která od počátku stavby narostla na trojnásobek. Skeptický jsem ke slibovanému zmenšení dopravní zátěže Holešoviček na protějším a Argentinské na holešovickém břehu: Doprava ve městě se chová jako voda. Nepochybná je ale krása a místo/město/krajinotvornost nového mostu. Doporučuji pobýt nad klíči ke geometrii jeho krásy a nad vizualizacemi na stránkách autora: http://koucky-arch.cz/141/.
troja_1_cena_2

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: