Czumalova nástěnka

28 dubna, 2014

U3V PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKY 29. DUBNA A 6. KVĚTNA 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 10:56 am

P6121_Hanspaulka_kaple Nejsvetejsi Trojice1

Podle svého zlozvyku zase lákám na to, co uvidíme, fotografií toho, co neuvidíme. Je na ní viniční kaple Nejsvětější Trojice, která stávala na Hanspaulce při staré cestě zhruba v místech, kde se dnes setkávají ulice Soborská a Na Pahoubce. Nechal ji v roce 1708 postavit majitel vinice a usedlosti Zlatnice, malostranský měšťan Johann Georg Landschritz, vybavil liturgickým náčiním a bohoslužby zpřístupnil veřejnosti. V 19. století byla kaple zrušena a užívána k bydlení, pak neudržována chátrala a v 60. letech minulého století ji místní občané v rámci Akce Z rozebrali. Do míst, kde už není, se půjdeme podívat v úterý 6. května.

PŘIPOMÍNÁM, ŽE V ÚTERÝ 29. DUBNA SE PŘEDNÁŠKA NEKONÁ, NEBOŤ NA ČVUT JE V ÚTERÝ ČTVRTEK. NEKONÁ SE ANI VE ČTVRTEK 1. KVĚTNA, KDY JE NA ČVUT SICE ÚTERÝ, ALE ZÁROVEŇ STÁTNÍ SVÁTEK. PŘÍŠTĚ SE TEDY SEJDEME V ÚTERÝ 6. KVĚTNA VE 14.00 NA ZASTÁVCE TRAMVAJÍ Č. 2, 20 A 26 BOŘISLAVKA. TĚŠÍM SE NA VÁS.

ZÁJEZD LITOMYŠL 19. – 20. KVĚTNA 2014

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 9:26 am

AFP_DRNH_BazenLitomysl-01

Je to takové naše malé Švýcarsko…, čtu o Litomyšli na stránkách architektonické kanceláře DRNH. Přesně pojmenovaný důvod, proč se tam jedeme podívat. Ale popořádku: Poslední zasedání Sdružení rodičů a přátel zájezdů FAMU přijalo usnášeníschopnou většinou rodičů usnesení, že doba našich třídenních zájezdů minula. Změnila se FAMU, změnily se ekonomické podmínky, změnil se zájem studentů. Nejsme už schopni, pracující důchodkyně a pracující nezaměstnaný, nést finanční rizika se zájezdy spojená. To rozhodnutí nás samozřejmě netěší, vždy jsme to dělali rádi. A tak jsme vymysleli zájezd menší a kratší, už ryze pro přátele, bez vazby na školu. V PONDĚLÍ 19. A V ÚTERÝ 20. KVĚTNA 2014 POŘÁDÁME ZÁJEZD, JEHOŽ HLAVNÍM TÉMATEM JE SOUČASNÁ ARCHITEKTURA V HISTORICKÉM MĚSTĚ A TÍM MĚSTEM JE LITOMYŠL. Cena zájezdu (doprava autokarem Martina Zemana, 1 nocleh, vstupy) činí 1 500 Kč a jen její zaplacení se rovná závazné přihlášce. Lze tak učinit v úterý 29. dubna od 18. hodiny v Kafí kavárně – Podkůvka, Schnirchova 26, Praha 7-Holešovice.

Vaši Jarmila Špeldová (speldovaj@email.cz) a Vladimír Czumalo (czumalo@gmail.com)

Krytý plavecký bazén v Litomyšli byl postaven v letech 2009 – 2010 podle projektu Antonína Nováka, Petra Valenty, Radovana Smejkala a Radka Štefky – Architekti D.R.N.H. z let 2007 – 2009. Autorem fotografie je Tomáš Malý.

26 dubna, 2014

DALŠÍ PŘEDNÁŠKA UK

Filed under: POZVÁNÍ DO KAVÁRNY — V. Cz. @ 7:30 pm

29_04_2014-page0001

20 dubna, 2014

U3V PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 22. DUBNA 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 11:37 pm

068Nové bydlení můžeme v prehistorii jeho ide­ového pod­kladu sledovat od hnutí Arts and Crafts, především od vizí Williama Morrise a jejich ruskinovských zdrojů. Snažily se vrátit životu integritu, likvidovaly roz­díly mezi městem a venkovem nalezením harmonické formy bydlení v přírodě a nabí­zely model zdravé společnosti dobrovolně se sdružujících svobod­ných jedinců, osvobozených od tíhy majetku. V českém prostředí je zájem o dílo Williama Morrise logicky vázán na socialistické hnutí. Výbor z jeho utopického románu News from Nowhere (or An Epoch of Rest) vyšel v anonymním českém překladu již v roce 1900 (Zvěsti z nejsoucna čili Epocha míru v několika kapitolách z utopického románu. Praha: Právo lidu, 1900), deset let poté, co jej Morris poprvé publikoval na pokračování v britském časopise Commonweal,aznovu ve výboru a překladu Františka Sedláčka v roce 1926 (Novinky z Utopie čili Věk pokoje: Několik kapitol z utopistického románu. Praha: Družstevní práce, 1926). Podněty nového anglického bydlení zprostředkovaly našemu prostředí přede­vším Vídeň a Berlín. Vlivnými propagátory byli historikové umění, vídeňský Jacob von Falke a berlínský Robert Dohme. Největší vliv měla ale kniha architekta Hermanna Muthesia Das englische Haus: Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau, Einrichtung und Innenraum (Berlin: E. Wasmuth, 1908.).
          V roce 1898 vyšel v Londýně spis Ebenezera Howarda Tomorrow: A Peacefull Path to Real Reform. Po mimořádném úspěchu jej autor znovu vydal v roce 1902 pod změněným titulem Garden Cities of To-Morrow. Rok po prvním vydání se ustavila Společnost zahradních měst a rok po vydání druhém se začalo blízko Londýna stavět zahradní město Letchworth, v roce 1905 je následovalo londýnské předměstí Hapstead Garden Suburb. Jak prozrazuje titul původního vydání Howardovy knihy, šlo primárně o sociální reformu. S reformním myšlením souvisel stylový výraz architektury, která z tohoto okruhu vycházela: Vylou­čena byla vnější okázalost a přitakání venkovskému pro­středí se spojovalo se spartánskou zdrženlivostí. Urbanistické vize nikdy nebývají jen návrhy uspořádání prostoru, struktura zastavění vždy vizualizuje navrhované uspořádání společnosti. Myšlenka zahradního města se časem zploštila v představu čtvrti rodinných domů v zahradách, Ebenezer Howard měl ale na mysli životaschopné město s vlastní ekonomickou aktivitou, obděláváním okolní půdy a víceméně manufakturní produkcí malých výrobních družstev, bezkonfliktní spojení městského a venkovského života za podmínky kolektivního vlastnictví půdy a demokratické samosprávy. I v hnutí nového bydlení je silný reformní rozměr a silné očekávání: Zdravé bydlení mimo destruktivní vliv měst, respektující a rozvíjející individualitu, zrodí generace zdravé fyzicky i sociálně. Anglie, odkud se hnutí šířilo na kontinent, se zdála toto očekávání potvrzovat mírou demokratického uspořádání společnosti a hospodářskou prosperitou.
          Markův a Svo­bodův český překlad Howardovy knihy vyšel sice až v roce 1924 (Zahradní města budoucnosti. Praha: Vesmír, 1924), od roku 1907 se u nás ale hojně četl pře­klad německý (Gartenstädte in Sicht. Jena: Diederichs, 1907). Když byla v roce 1919 vyhlášena soutěž na kolonii rodinných domků ve Střešovicích, stavěných družstvy státních zaměstnanců, dobře už se u nás vědělo jak o teorii zahradního města, tak o jejím naplnění. Například do drážďanské zahradní čtvrti Hellerau, stavěné od roku 1909, nebylo z Prahy tak daleko. Zahradní město se stalo důležitým instrumentem, jímž Praha jako hlavní město nového státu řešila prudce narostlé potřeby bydlení. Ořechovka byla první z nich, stavěla se od roku 1920. Za ní pak následovaly další zahradní čtvrti na Smíchově, v Břevnově, Strašnicích, na Královských Vinohradech, na Spořilově a v Záběhlicích.
          Na Ořechovku se půjdeme v úterý podívat. Ještě poznámka ke jménu této první pražské zahradní čtvrti: V roce 1559 získal v místě zvaném Skalka Zikmund Boleslavský pole, patřící premonstrátské kanonii na Strahově. Pole přešlo v roce 1573 do majetku zlatníka Mikuláše Millera a ten tu zřídil vinici, spojil ji s již existující sousední a obehnal zdí. Vinice vystřídala několik dalších měšťanských vlastníků a nakonec tak jako řada jiných vinic kolem Prahy zpustla během třicetileté války. V roce 1709 ji koupil Jan Kryštof Bořek, rada dvorské komory, a o rok později tu pro něj Johann Georg Michael Aichbauer, nevlastní bratr Kiliána Ignáce Dientzenhofera, postavil letohrádek. Francouzskou zahradu kolem něj zpustošilo roku 1742 francouzské vojsko. Letohrádek opevnilo a tím jej učinilo cílem dělostřelby, ostřelováním poškozená stavba nakonec vyhořela. Zničená zahrada se pak znovu dostala do vlastnictví premonstrátů. Perkmistrovský úřad ji s nimi v roce 1747 vyměnil za dvě vinice u Andělky a erár tu zřídil nejprve zbrojní skladiště a později dělostřelecké laboratoře. Jméno Ořechovka se tedy odvozuje od Jana Kryštofa Bořka. Z Bořekovka se deformovalo na Vořechovka, v této podobě je máme spolehlivě doloženo už ve 2. polovině 18. století. Z Vořechovky na Ořechovku se přešlo až v 1. polovině minulého století.

V ÚTERÝ 22. DUBNA 2014 SE SEJDEME VE 14 HODIN TAM, KDE JSME SE MINULE ROZLOUČILI, NA ZAČÁTKU VELVARSKÉ ULICE ZA GYMNASIEM DR. EDVARDA BENEŠE (OD TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY THÁKUROVA NAHORU PO SCHODECH). TĚŠÍM SE NA VÁS.

14 dubna, 2014

MIMOŘÁDNÝ SEMINÁŘ 16. DUBNA 2014

Filed under: SEMINÁŘ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ — V. Cz. @ 9:16 pm

P6147_Horni Sarka_sv Matej

Oblíbenou pohlednicí připomínám naši úmluvu o expedici do dosud neprozkoumaných území dejvického katastru: Sejdeme se o prázdninách ve středu 16. dubna v 10.30 na konečné tramvají č. 2, 20 a 26 Divoká Šárka.

U3V PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 15. DUBNA 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 10:59 am

P6180_Dejvice_Glinkova cp 3

Historické jádro Dejvic bylo vzdáleno od jejich dnešního těžiště. Nejstarší písemnou zmínku o Dejvicích (Dehnicích) obsahuje listina z roku 1088, kdy Vratislav II. daroval část vesnice vyšehradské kapitule. Když Jan Lucemburský předával v roce 1320 ves proboštu svatovítské kapituly, uváděla listina jeden velký dvůr a čtyři poddanské usedlosti. V roce 1771 se přidělovala čísla popisná a Staré Dejvice jich tehdy dostaly sedmnáct. A. Alexander fotografoval starodejvickou náves v roce 1924, kdy se už nacházela i se slepicí na území Velké Prahy a o kousek níž po Dejvickém potoce závratným tempem vyrůstalo nové město, které záhy většinu vesnické idyly pohltilo.  Zítra se na to půjdeme podívat.

V ÚTERÝ 15. DUBNA SE SEJDEME U ZASTÁVKY TRAMVAJÍ č. 2, 20, 26 BOŘISLAVKA NA ZAČÁTKU ULICE U DEJVICKÉHO RYBNÍČKU. TĚŠÍM SE NA VÁS.

4 dubna, 2014

NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA

Filed under: NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA — V. Cz. @ 7:45 pm

Podbab01

U3V PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 8. DUBNA 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 4:00 pm

Hotel Praha

Hotel Praha byl postaven podle projektu, který vzešel z vítězného soutěžního návrhu Arnošta Navrátila, Jaroslava Paroubka, Jana Sedláčka a Luďka Todla. O jeho stavbě rozhodly stranické orgány v roce 1971, slavnostní otevření se konalo v roce 1981. Primárně sloužil ubytování zahraničních delegací a stavba tak musela vyhovět vysokým nárokům na zajištění jejich bezpečnosti i potřebě mezinárodní reprezentace úrovně československé architektury, designu, stavebnictví a průmyslu. Kapacita činila 136 pokojů, z toho 52 apartmá, bohatá byla i nabídka salonků, konferenčních sálů a relaxačních prostor. Mimořádný luxus zařizovacích předmětů kontrastoval s minimálním zastoupením malířských a sochařských děl. Stavba hotelu tehdy stála 800 000 000 Kčs.
          Hotel přešel v roce 1990 do majetku města, městská část jej roku 2002 za 500 000 000 Kč prodala společnosti Falkon Capital. Od počátku loňského roku byla vlastníkem společnost Maraflex. Nehodlala budovu dále provozovat jako hotel a rozlehlou zahradu chtěla zastavět obytnými domy, hotel samotný buď zbourat nebo přestavět rovněž na luxusní bydlení. V polovině roku se pak objevila zpráva, že hotel koupila společnost PPF Petra Kellnera, aby jej zbořila a v zahradě postavila základní a střední školu Open Gate. V prosinci začaly vyklízecí práce, v lednu letošního roku práce demoliční. Bourá se podle platného povolení, přes kvalitní podnět a posléze návrh a nemalé aktivity odborné veřejnosti a občanských iniciativ nebylo zahájeno řízení o prohlášení hotelu za kulturní památku, ani se nikdo neodvolal proti rozhodnutí stavebního úřadu o demolici. Bourá se v mnoha ohledech výjimečná stavba 70. let minulého století, kdy u nás zase tak moc kvalitní architektury nevznikalo.

Půjdeme se na to podívat. V ÚTERÝ 8. DUBNA 2014 SE SEJDEME VE 14 HODIN NA STANICI TRAMVAJÍ č. 2, 20, 26 HADOVKA. TĚŠÍM SE NA VÁS. Těším se také, že už snad budu zdráv. A omlouvám se všem, kdo odešli po první dohodě, Vítězné náměstí se ukázalo jako místo pro setkání krajně nepříjemné, proto jsme je ještě usnášeníschopní rychle za jiné vyměnili.

2 dubna, 2014

SEMINÁŘ A PŘEDNÁŠKA 3. DUBNA 2014

Filed under: SEMINÁŘ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ — V. Cz. @ 11:27 am

n020 (1)

Milé kolegyně, milí kolegové,

omluvenka: Ke všem jarním alergiím mě dostihla razantní jarní chřipka. Včera jsem s tou kombinací zkusil učit a experiment mě přesvědčil, že mám být pokorný pacient. Zároveň nechci něco tak hnusného šířit dál. Ve čtvrtek se tedy neuvidíme, nahradím při nejbližší příležitosti.
          Pikládám konečně plán, kde jsou modře vyznačeny hranice našeho území a červeně hranice památkové zóny Bubeneč – Dejvice – Horní Holešovice a památkové zóny Baba. Už si po chvílích, jak nemoc dovolí, napracovávám čtvrteční výpadek činěním pořádku v dokumentaci výzkumu.
          Připomínám, že jsme se dohodli na rozsáhlejší výzkumné výpravě v termínu, kdy nám ji nekomplikuje rozvrh, tedy v první den velikonočních prázdnin, ve středu 16. dubna 2014. Navrhuji se sejít v 10.30 v Podbabě na konečné tramvají č. 5 a 8. Potvrdíme si či upravíme na semináři v příštím týdnu.
          V počínající druhé fázi výzkumu už většina prací nebude časově vázána na seminář. Svůj díl tak mohou vykonat i kolegyně/kolegové, pro něž byl čas jeho konání překážkou.

S přáním všeho dobrého

Vladimír Czumalo, t. č. pacient

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.