Czumalova nástěnka

5 srpna, 2014

NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA AŽ V ZÁŘÍ

Filed under: NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA — V. Cz. @ 9:55 am

P6133_Dzban

Historickou pohlednicí se ještě vracím k červencové peripatetické přednášce. Musím ji ale, žel, doplnit sdělením, že nebudu schopen přednášky srpnové. Ušetřím vás lkaní nad vývojem mých letošních prázdnin, které zase skončily dříve, než začaly, a líčení, jak jsem smuten a churav. Omlouvám se všem, jimž jsem srpnovou přednášku slíbil. NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA BUDE V SOBOTU 13. ZÁŘÍ V LIBOCI. Místo setkání včas oznámím.

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.