Czumalova nástěnka

29 září, 2014

U3V PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 30. ZÁŘÍ 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 11:13 am

dok011Slíbenou historickou fotografií se vracím k domu dr. Jana Bělehrádka a Marie Bělehrádkové čp. 1789/XIX, Nad Paťankou 18, chtěli jsme vidět, jak vypadal před přístavbou garáže. Připomínám, že dům, dílo Františka Kerharta (1897 – 1963), je nejmladším, tedy posledním domem celé osady Baba, stavební povolení bylo vydáno 11. listopadu 1935 a povolení k užívání 22. července 1936. K dispozici byl stavební pozemek o výměře 1030 m2, zastavěná plocha činí 139,55 m2. Konstrukčně jde o kombinaci železobetonového skeletu a cihelného zdiva. Na plánech je podepsán ing. František Votava.
Dům měl garáž od počátku, ve II. suterénu, kde byla také kotelna. V I. suterénu bydlel správce a hospodyně, půdorysy přízemí a patra připojuji. Zajímavé zahloubení původní garáže zakryla přístavba nové garáže někdy ve 2. polovině minulého století. Stephan Templ ve své monografii Baba. Osada Svazu Čs. díla Praha (Praha: Zlatý řez, 2000) upozorňuje, že dům je jedním z mála z celé osady, kde jsou obytné prostory komunikačně přímo spojeny se zahradou. Je to obecný rys české moderní architektury: Jak příměstské vily 19. století, tak nástup typu rodinného domu pod vlivem anglické architektury, zprostředkovaný převážně architekturou německou, i funkcionalismus se silným konceptem prolínání vnitřního a vnějšího prostoru nezměnily v Čechách nic podstatného na vztahu domu a zahrady. Je to dáno jen klimatickými podmínkami, které po většinu roku pudí spíše k uzavření než prolnutí? Můžeme si o tom povídat, Baba nabízí mnoho podnětného i k tomuto tématu.
Ještě krátce ke stavebníkovi: Jan Bělehrádek (1896 – 1980) vystudoval medicínu na Universitě Karlově. V letech 1922 – 1923 byl asistentem na universitě v Lovani (Leuven/Louvain/Lovin), v letech 1925 – 1927 docentem a 1927 – 1935 profesorem lékařské biologie na Masarykově universitě v Brně. V roce 1935 přešel do Prahy na Karlovu universitu, postavil si dům na Babě a v letech 1936 – 1939 stál v čele Purkyňova ústavu obecné biologie University Karlovy. Z jeho učebnice Obecná biologie se učilo několik generací lékařů. Vlastním dílem i jako redaktor časopisu Věda a život významně přispěl k popularizaci vědy. Angažoval se v hnutí na obranu republiky, patřil k hlavním iniciátorům manifestu Věrni zůstaneme, za okupace se aktivně podílel na ilegální práci Petičního výboru Věrni zůstaneme a byl nacisty dvakrát uvězněn. Stal se prvním rektorem University Karlovy po osvobození, v letech 1945 – 1948 byl zároveň poslancem Národního shromáždění za sociální demokracii a předsedou Československého výboru pro Spojené národy. V roce 1949 odešel z Československa a až do roku 1956 působil v UNESCO v Paříži. Pak se usadil v Londýně, pracoval ve výzkumné laboratoři Middlessex Medical School, angažoval se v exilové Československé sociální demokracii, v 70. letech i v Naardenském hnutí a britském výboru na podporu VONS.

V ÚTERÝ 30. ZÁŘÍ 2014 SE SEJDEME VE 14.00 ZNOVU NA ZASTÁVCE AUTOBUSU č. 131 U MATĚJE POBLÍŽ PRODEJNY ALBERT. TĚŠÍM SE NA VÁS.
dok012

28 září, 2014

SVATOVÁCLAVSKÁ

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 9:43 pm

dok010Nic není samozřejmé, bez láskyplné péče a často nesmlouvavé obrany vytěsní zlo a ošklivost z našich životů vše dobré a krásné. Radotínský sbor Českobratrské církve evangelické mě požádal, abych napsal do sborového periodika něco k svátku sv. Václava. I když jsem se za prázdniny vypsal z podoby ve snaze vydělat trochu peněz na další rok působení na vysokých školách, prožil jsem nad tématem krásné chvíle novou četbou svatováclavských legend. Bolestně mi ale došlo, že nebýt této práce, zbyla by mi letos ze svátku sv. Václava jen další pracovní neděle, jen bych se snad nezapomněl obrátit ke světci krátkou modlitbou. Svátečnost utonula z jedné strany ve všednosti a z druhé v pokušení permanentního svátku, povstalého záměnou svátečnosti za okázalou manifestaci životního stylu, jenž nás hrozí ubavit k smrti. Ve svatováclavském přemítání mě tak letos uhranul právě rozměr práce.
O obrazovém doprovodu jsem nepřemýšlel ani na chvilku, vybavil se okamžitě: Matyáš Hutský z Křivoklátu (1546 – 1599), dvorní malíř arcivévody Ferdinanda Tyrolského a později představený Staroměstského malířského cechu, v roce 1585 kopíroval na pergamen gotické malby svatováclavské legendy na stěnách Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta. Povstalo dílo s titulem Icones historici Vitam et Martyrium Sancti Wenceslai, principis Boemiae, designates, Desumpti ex ea Picture, quae in capella eidem dicta, in templo Regiae arcis Pragensis metropolitano Boemiae, ubi corpus eius quiescit, in lateribus parietum conspicitur, suntque Indem formis, coloribus, eadem vestitura, incessuque iluminaci, et ferme ad vivum representati, které autor jako kodex s třiadvaceti obrazy a latinskou předmluvou věnoval arcivévodovi. Dnes je chová Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni (Cod. Ser. n. 2633) a v knižní podobě v roce 1997 zpřístupnilo londýnské nakladatelství Opus. Vybral jsem obraz XIV, který krásně spojuje práci a eucharistii. V orgiích množících se vinobraní a jiných vinařských slavností a rychlokvašeného znalectví, založeného v lepším případě na víkendovém sommelierském kursu, považuji upozorňování na tuto souvislost za povinnost všech, kdo ji ctí.

Kliknete-li si o pokračování, najdete objednaný text do Sborového dopisu v podobě před krácením mým i redakčním. Kristiánovu legendu cituji v překladu Jaroslava Ludvíkovského (Kristiánova legenda. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2012. ISBN 978-80-7429-291-0.). (more…)

24 září, 2014

I NA UK ZAČÍNÁ SEMESTR

Filed under: POZVÁNÍ DO KAVÁRNY — V. Cz. @ 7:49 pm

UK_7_10_2014-page0001

22 září, 2014

U3V PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 23. ZÁŘÍ 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 10:57 am

u_Janak_Baba_0V roce 1898 vydal Ebenezer Howard knihu To-Morrow. A Peaceful Path to Real Reform, o níž jsme už mluvili v souvislosti s Ořechovkou. V následujícím roce se ustavila Garden City Association. Roku 1902 vyšlo nové vydání Howardovy knihy pod titulem Garden Cities of To-Morrow a o rok později se začalo stavět první zahradní město Letchworth u Londýna. V roce 1907 založil Hermann Muthesius Deutscher Werkbund. Roku 1920 bylo založeno druhé anglické zahradní město Welwyn. V roce 1924 vyšel český překlad knihy Ebenezera Howarda Zahradní města budoucnosti (Praha: Vesmír, 1924). Tři roky poté se výstavní kolonií Werkbundu s 33 domy na vrchu Weissenhof ve Stuttgartu manifestovalo nové bydlení. Jen rok nato se k 10. výročí republiky otevřela Výstava soudobé kultury v Brně, jejíž součástí byla i kolonie Nový dům. Následujícího roku vznikla ve Vratislavi výstavní kolonie Wohnung und Werkraum (WuWa), tvořená 37 domy. Svaz československého díla, založený už v roce 1914 a po válce obnovený roku 1920, přikročil bezprostředně po brněnské výstavě k přípravě osady Baba 1932; usnesení předsednictva Svazu o tom je datováno 2. 11. 1928. Výstavní kolonie Baba se veřejnosti otevřela v září 1932 jako staveniště 20 rozestavěných domů, v září 1933 byly dokončené domy znovu týden přístupny veřejnosti.
Posloupnost vedoucí k tomu, na co se půjdeme podívat. Už zítra, prázdniny skončily.

V ÚTERÝ 23. ZÁŘÍ 2014 SE SEJDEME VE 14.00 NA ZASTÁVCE AUTOBUSU č. 131 U MATĚJE POBLÍŽ PRODEJNY ALBERT. TĚŠÍM SE NA VÁS.

7 září, 2014

NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA

Filed under: NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA — V. Cz. @ 10:57 am

Plakatek Liboc

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.