Czumalova nástěnka

31 prosince, 2014

PF MMXV

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 3:00 pm

web_V_Cz_PF_2015

30 prosince, 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 11:05 am

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 34,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 13 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

26 prosince, 2014

VÁNOČNÍ RADOST

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 9:11 pm

jaromer_01Nemohu tvrdit, že vnímám svět nějak zvlášť optimisticky. Nepochybuji o řádu, který mu vtiskl Stvořitel, ale žel ani o lidské schopnosti tento řád ignorovat. Zkrátka mě nepřekvapí, když něco dopadne špatně, lidská blbost, což je nejčastější převlek zla, dosáhne dalšího vítězství nad rozumem a nová porce ošklivosti, rovněž převleku zla, umenší krásu Božího stvoření. O to více se raduji z každé výjimky, z každé chvíle, kdy se musím stydět za svůj narůstající skepticismus. Jedna z takových právě nastala: V sobotu 27. prosince kolem poledne usadí v Jaroměři velký jeřáb nový Komenského most. Nad zkázou jeho předchůdce, železného nýtovaného mostu z roku 1884, jsem tu lkal 3. června 2013, den poté, co jej zle poničila povodeň. Nejen z důvodů, které jsem tehdy podrobně popsal. Také pro obavy skeptikovy: Bál jsem se nevzhledného mostního provizoria, které by chudoba rozpočtu města časem proměnila v konečné řešení, bál jsem se promarnění příležitosti, další silnice přes řeku místo mostu. Nic se, Bohu díky, nepotvrdilo. Město ustoupilo od provizorního řešení, architektonická soutěž, vyhlášená ještě koncem léta, přinesla pětapadesát návrhů. Zvítězil návrh Mirko Bauma a Davida Baroše / baum & baroš ARCHITEKTI. Okouzlen jejich lávkou přes Orlici v Hradci Králové z roku 2012, těším se velmi na tu jaroměřskou. Že jsem se už téměř dočkal, patří k mým letošním velkým vánočním radostem. Myslím, že z Jaroměře nejen nevyžene významy, které nesla ta již snesená, ale naopak k nim ještě přidá. Mosty jsou básnickou disciplínou architektury a cášského profesora Mirko Bauma počítám k básníkům z nejoblíbenějších také pro hloubku jeho porozumění romantickým rozměrům technického díla.
(Vizualizace pochází ze stránek ateliéru, kde najdete i další:
http://www.baum-baros.de/cz web/projekty/2013 jaromer/jaromer 01.html.)

15 prosince, 2014

U3V FS ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 16. PROSINCE 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 12:19 pm

P6116_Břevnov_kaple PMarie v zahrade KajetankyV roce 1489 spadl v bavorském Altöttingu tříletý chlapec do řeky Mörnbach a stržen proudem se utopil. Matka donesla jeho tělo do zdejší mariánské kaple a spolu s ostatními přítomnými se modlila k Panně Marii za spásu synkovy duše. Stal se zázrak – utopený chlapec obživl. Dožil se pak dospělosti a dostalo se mu kněžského svěcení. Místo zázraku se stalo cílem poutí a jeho dominantní postavení mezi bavorskými poutními místy brzy posílily další zázraky. Předmětem uctívání tu byla milostná socha černé Madony, pravděpodobně práce burgundského řezbáře 1. poloviny 14. století, paladium Bavorska. Už v 16. století sem putovali i poutníci z Čech, z roku 1607 máme i přímé literární svědectví v Cestopisu Bedřicha z Donína. Předrománská Svatá kaple v Altöttingu vznikla před rokem 877, nejspíše jako kaple hradního sídla Agilolfingů. Narůstající poutní provoz si vyžádal v letech 1518 – 1520 stavbu kostela. Původní centrální kaple k němu byla připojena jako presbyterium a celý kostel obklopen ambitem.
Bernard Ignác Jan z Martinic, postupně nejvyšší sudí, nejvyšší komorník, nejvyšší hofmistr, nejvyšší purkrabí a královský místodržící, nechal v sezóně 1665 – 1666 v rozsáhlé zahradě v Břevnově postavit kapli Panny Marie a sv. Kajetána jako kopii altöttingského poutního kostela. Stavbu vedl Jacob Goetzinger z rakouského Sankt Florianu. Význam stavby ukazuje návštěva císaře Leopolda I. 13. května 1672, císařovny Eleonory Mantovské 27. května 1680 a bavorského kurfiřta Maxmiliána Emanuela 8. června 1683. Podle stavebníkova přání byla pod podlahou kaple pod kopií Madony Altöttingské pohřbena část jeho srdce. I to lze chápat jako odkaz k altöttingské předloze břevnovské kaple, kde byla pohřbívána srdce příslušníků rodu Wittelsbachů (jeho příslušníkem byl i zmíněný bavorský kurfiřt).
Duchovní správa břevnovského poutního kostela byla svěřena řádu theatinů. Ten založili v roce 1524 v Římě sv. Kajetán z Tiene (odtud české jméno kajetáni) a Giampietro Caraffa, biskup z Chieti (latinsky episcopus Theatinus, odtud latinské jméno Clerici regulares Theatini). Posláním řádu je charitativní činnost, duchovní správa a výchova mládeže. S řádem se v Římě seznámil Bernard Ignác Jan z Martinic a pozval jej do Prahy, daroval mu usedlost Kajetánka, kterou zdědil. Tady řád sídlil do zřízení koleje na Malé Straně při dnešní Nerudově ulici, v paláci, pro něj Martinic koupil. Kajetánka, v letech 1685 – 1721 přestavovaná, pak sloužila jako noviciát a zřejmě i letní residence. Zrušení koleje v roce 1783 znamenalo i zrušení řádu v Čechách, kolej tu byla jediná. Kaple přešla do majetku náboženského fondu, v roce 1784 se stala filiální ke kostelu sv. Jana Nepomuckého v Šárce, roku 1789 ji získal do vlastnictví Jan hrabě z Hennetu a 1791 ji odsvětili. V roce 1815 kapli od malostranské měšťanky Marie Natali koupila Paulina Julie, hraběnka Kounicová a po roce 1822 nechala zbourat. Po zásahu úřadů se bourání zastavilo a tak zůstala zachována alespoň oktogonální část kaple. Postupně ale chátrala a ani vybudování Vincentina v sousedství situaci nezměnilo. Zrušené Vincentinum bylo nakonec v roce 1959 zbořeno a altöttingskou kapli se podařilo v roce 1964 zařadit do akce Z, nedokončené práce se ale zastavily o čtyři roky později. Z této fáze pochází také Wagnerův kamenný portál, volnější variace zničeného původního.
Horní fotografie zachycuje podobu kaple po ubourání lodi a ambitu. Dole pak je dnešní podoba kaple v Altöttingu a milostná Madona Altöttingská neoděná a oděná.

V ÚTERÝ 16. PROSINCE 2014 SE SEJDEME VE 14.00 NA ZASTÁVCE TRAMVAJÍ 22 A 25 DRINOPOL. PŘIPOMÍNÁM, ŽE TATO PŘEDNÁŠKA JE V ZIMNÍM SEMESTRU POSLEDNÍ, POKRAČOVAT BUDEME V ÚTERÝ 17. ÚNORA 2015. TĚŠÍM SE NA VÁS.

29631484231-K1024_Gnadenbild ohne Gewand4231-GNADENBILD

9 prosince, 2014

NÁHRADNÍ VOLNO

Filed under: NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA — V. Cz. @ 11:42 pm

IMG_1158

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 11:30 pm

pozvanka_na_melniku

7 prosince, 2014

U3V FS ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 9. PROSINCE 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 10:54 pm

P6207_Brevnov_U kastanuDobrý den,
především se musím velmi omluvit za minulé úterý. Hlavně za to, že jsem chybně vyhodnotil situaci. Sice mě po pár hodinách spánku vzbudila správná intuice, ale nevrhl jsem se rovnou k počítači a nenavrhl vám, abychom vše posunuli o týden a zůstali v nenamrzlých příbytcích. U nás na venkově to nijak dramaticky nevypadalo a hlavně to neklouzalo, také z informací v médiích jsem optimisticky usoudil, že po poledni už bude po kalamitě. Omlouvá mě snad jen to, že nejsem odborník v oboru namrzlého drátu. České dráhy mě do Prahy úspěšně, byť se zpožděním dopravily. Pak jsem ale zoufale uvízl v Holešovicích a do Břevnova to už bez spolupráce Dopravního podniku do stanovené hodiny nestihl. Ještě štěstí, že jsem se ten den neměl dostat ke slovu. Velmi se omlouvám jak těm, kteří na mne marně čekali, tak těm, kdo učinili pokus stejně marný, jako byl ten můj.
Na historické fotografii je zájezdní hostinec U kaštanu ještě ve své klasicistní celistvosti. Původ budovy ale sahá až do baroka, vznikla v 1. polovině 18. století jako součást stavebního dění, které proměnilo podobu břevnovského kláštera. Krátce po polovině 19. století dostal dnešní klasicistní podobu. Výhodná poloha při dálkové komunikaci se jí stala osudnou: Když se rozšiřovala Bělohorská, aby zvládla narůstající automobilový provoz, ubourali levé křídlo až téměř ke střednímu rizalitu. Nejspíš by padl celý hostinec, jako pod tlakem Bělohorské a Patočkovy padla řada okolních domů. Naštěstí se o tom rozhodovalo v době, kdy existovala kategorie památek dělnického hnutí a legitimizace nového režimu tu našla jednu ze svých svatyň: 7. dubna 1878 byla U kaštanu založena Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická. Datum, které jsme se učili ke zkoušce z MDH. Ve výroční den, 7. dubna 1953, tu bylo otevřeno Muzeum počátků československého dělnického hnutí. Zabránilo to zbourání, nikoliv bourání. Muzeum neexistovalo ani deset let, po jeho zrušení v roce 1962 sloužila budova Obvodnímu kulturnímu domu Prahy 6. Není tu místo sledovat všechny peripetie, podstatné zůstává, že zmrzačená, terénními úpravami a agresivitou automobilového provozu tísněná stavba dosud nepodlehla ani destrukci, ani komerčnímu zneužití. Zrovna minulý týden tu Společnost Muzeum a archiv populární hudby otevřela pozoruhodnou výstavu Jiřího Šlitra.

V ÚTERÝ 9. PROSINCE 2014 SE SEJDEME VE 14 HODIN PŘED ZÁJEZDNÍM HOSTINCEM U KAŠTANU, ČP. 201/XVIII, BĚLOHORSKÁ 150 (TRAMVAJ Č. 22 A 25, ZASTÁVKA U KAŠTANU). TĚŠÍM SE NA VÁS.

1 prosince, 2014

U3V FS ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 2. PROSINCE 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 5:02 pm

BrevnovNa anonymní fotografii, jejíž vznik snad můžeme klást před rok 1869, je vidět vstup do benediktinského arciopatství sv. Markéty ještě relativně úplný. Relativně proto, že na pilířích vnější brány již chybějí vázy s putti. Andílci už nejsou ani na bočních křídlech podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého. Vnější ohradní zeď s branou ustoupila v roce 1948 rozšiřování Bělohorské, sv. Jan Nepomucký, dílo Karla Josefa Hiernleho z roku 1743, našel nové místo u kostela sv. Markéty. Fotografii reprodukuji z už zde jednou doporučené krásné nové edice díla Bonifáce Holuba OSB Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí, vydaného původně vlastním nákladem v roce 1890 (Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014, s. 92).

Přidávám půdorys kostela sv. Markéty (Kryštof Dientzenhofer 1709 – 1715), bude se nám v úterý hodit, až staneme v jeho interiéru.

V ÚTERÝ 2. PROSINCE 2014 SE SEJDEME VÝJIMEČNĚ JIŽ VE 13.45 PŘED VSTUPEM DO BENEDIKTINSKÉHO ARCIOPATSTVÍ SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ (TRAMVAJ Č. 22 A 25, ZASTÁVKA BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER). TĚŠÍM SE NA VÁS.

Sv_Marketa

Blog na WordPress.com.