Czumalova nástěnka

Prosinec 15, 2014

U3V FS ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 16. PROSINCE 2014

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 12:19 pm

P6116_Břevnov_kaple PMarie v zahrade KajetankyV roce 1489 spadl v bavorském Altöttingu tříletý chlapec do řeky Mörnbach a stržen proudem se utopil. Matka donesla jeho tělo do zdejší mariánské kaple a spolu s ostatními přítomnými se modlila k Panně Marii za spásu synkovy duše. Stal se zázrak – utopený chlapec obživl. Dožil se pak dospělosti a dostalo se mu kněžského svěcení. Místo zázraku se stalo cílem poutí a jeho dominantní postavení mezi bavorskými poutními místy brzy posílily další zázraky. Předmětem uctívání tu byla milostná socha černé Madony, pravděpodobně práce burgundského řezbáře 1. poloviny 14. století, paladium Bavorska. Už v 16. století sem putovali i poutníci z Čech, z roku 1607 máme i přímé literární svědectví v Cestopisu Bedřicha z Donína. Předrománská Svatá kaple v Altöttingu vznikla před rokem 877, nejspíše jako kaple hradního sídla Agilolfingů. Narůstající poutní provoz si vyžádal v letech 1518 – 1520 stavbu kostela. Původní centrální kaple k němu byla připojena jako presbyterium a celý kostel obklopen ambitem.
Bernard Ignác Jan z Martinic, postupně nejvyšší sudí, nejvyšší komorník, nejvyšší hofmistr, nejvyšší purkrabí a královský místodržící, nechal v sezóně 1665 – 1666 v rozsáhlé zahradě v Břevnově postavit kapli Panny Marie a sv. Kajetána jako kopii altöttingského poutního kostela. Stavbu vedl Jacob Goetzinger z rakouského Sankt Florianu. Význam stavby ukazuje návštěva císaře Leopolda I. 13. května 1672, císařovny Eleonory Mantovské 27. května 1680 a bavorského kurfiřta Maxmiliána Emanuela 8. června 1683. Podle stavebníkova přání byla pod podlahou kaple pod kopií Madony Altöttingské pohřbena část jeho srdce. I to lze chápat jako odkaz k altöttingské předloze břevnovské kaple, kde byla pohřbívána srdce příslušníků rodu Wittelsbachů (jeho příslušníkem byl i zmíněný bavorský kurfiřt).
Duchovní správa břevnovského poutního kostela byla svěřena řádu theatinů. Ten založili v roce 1524 v Římě sv. Kajetán z Tiene (odtud české jméno kajetáni) a Giampietro Caraffa, biskup z Chieti (latinsky episcopus Theatinus, odtud latinské jméno Clerici regulares Theatini). Posláním řádu je charitativní činnost, duchovní správa a výchova mládeže. S řádem se v Římě seznámil Bernard Ignác Jan z Martinic a pozval jej do Prahy, daroval mu usedlost Kajetánka, kterou zdědil. Tady řád sídlil do zřízení koleje na Malé Straně při dnešní Nerudově ulici, v paláci, pro něj Martinic koupil. Kajetánka, v letech 1685 – 1721 přestavovaná, pak sloužila jako noviciát a zřejmě i letní residence. Zrušení koleje v roce 1783 znamenalo i zrušení řádu v Čechách, kolej tu byla jediná. Kaple přešla do majetku náboženského fondu, v roce 1784 se stala filiální ke kostelu sv. Jana Nepomuckého v Šárce, roku 1789 ji získal do vlastnictví Jan hrabě z Hennetu a 1791 ji odsvětili. V roce 1815 kapli od malostranské měšťanky Marie Natali koupila Paulina Julie, hraběnka Kounicová a po roce 1822 nechala zbourat. Po zásahu úřadů se bourání zastavilo a tak zůstala zachována alespoň oktogonální část kaple. Postupně ale chátrala a ani vybudování Vincentina v sousedství situaci nezměnilo. Zrušené Vincentinum bylo nakonec v roce 1959 zbořeno a altöttingskou kapli se podařilo v roce 1964 zařadit do akce Z, nedokončené práce se ale zastavily o čtyři roky později. Z této fáze pochází také Wagnerův kamenný portál, volnější variace zničeného původního.
Horní fotografie zachycuje podobu kaple po ubourání lodi a ambitu. Dole pak je dnešní podoba kaple v Altöttingu a milostná Madona Altöttingská neoděná a oděná.

V ÚTERÝ 16. PROSINCE 2014 SE SEJDEME VE 14.00 NA ZASTÁVCE TRAMVAJÍ 22 A 25 DRINOPOL. PŘIPOMÍNÁM, ŽE TATO PŘEDNÁŠKA JE V ZIMNÍM SEMESTRU POSLEDNÍ, POKRAČOVAT BUDEME V ÚTERÝ 17. ÚNORA 2015. TĚŠÍM SE NA VÁS.

29631484231-K1024_Gnadenbild ohne Gewand4231-GNADENBILD

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: