Czumalova nástěnka

22 ledna, 2015

NOVÁ PŘEDNÁŠKA UK

Filed under: POZVÁNÍ DO KAVÁRNY — V. Cz. @ 12:47 pm

UK_3_2_2015-page-0

13 ledna, 2015

DOMY PRO CHUDÉ PRAŽSKÉ OBCE

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 11:50 am

w009Praha se snažila velkoryseji řešit narůstající bytovou krizi už v roce 1930, kdy vypsala soutěž na domy s deseti tisíci malými byty na Pankráci. Ač kvalitně obeslána, nevyústila v realizaci vítězného návrhu. Novou soutěž vypsalo město až v roce 1936, kdy bytová krize ještě narostla důsledky krize hospodářské. Podmínky soutěže reagovaly na nový Zákon č. 65/1936 Sb. n. a z., o stavebním ruchu ze dne 26. 3. 1936 a Vládní nařízení č. 80 ze dne 1. 4. 1936 o podpoře podle hlav IV. a VI. tohoto zákona. (more…)

PŘESTAVBA DOMU DR. ANTONÍNA STARÉHO

Filed under: K POSLEDNÍ PERIPATETICKÉ PŘEDNÁŠCE — V. Cz. @ 11:38 am

w001Přestavba rodinného domu dr. Antonína Starého v Břevnově (čp. 378/XVIII, Nad Tejnkou 14, Za Strahovem 55) v letech 1925 – 1926 byla první realizací Karla Honzíka (1900 – 1966), jedné z nejvýznamnějších postav české moderní architektury. Tehdy pětadvacetiletý Karel Honzík právě dokončil studia na škole architektury Českého vysokého učení technického a nastoupil do projekční kanceláře Josefa Chochola. Fotografie domu dr. Starého prezentoval na třetí výstavě Devětsilu a spolu s grafickou dokumentací publikoval v 5. ročníku revue Stavba (Stavba V, 1926 – 1927, s. 46-47). Dům je přirozeně zařazen také do souboru Josef Havlíček & Karel Honzík: Stavby a plány, který jako 3. svazek řady Mezinárodní soudobá architektura redigoval Karel Teige (Praha: Odeon, 1931, s. 14-15). Publikaci ve Stavbě provází krátký text, který připojuji v plném znění. (Slova ve Stavbě na s. 46 krácená, aby se text vešel do vymezeného bloku, zde rozepisuji.)

Uskutečnění ideálně moderní stavby předpokládá volnost činu, moderní stavební podmínky a moderní životní potřeby. Ve skutečnosti musíme často počítati s nedokonalými stavebními metodami, nízkými životními potřebami a malou platební schopností. Řešení tohoto kompromisu představuje jakýsi stavební realism v poměru k ideálním projektům. Při rekonstrukci jsme dokonce vázáni nezměnitelnými skutečnostmi, stísněnou parcelou, nehybnými zdmi, služebnostmi, povoleným nákladem (v mém případě 60.000 Kč). Zde může býti kriteriem často jen jasnost a čistota: Odstranění nápadných komunikačních zauzlenin, odstranění koutů a ploch, kde se drží prach, saze a voda (vodorovné plochy kryl jsem cementovými dlaždicemi s nosem. Můžeme se nanejvýše snažiti o maximální přiblížení ideálnímu řešení za daných překážek.

w002w003w004

3 ledna, 2015

NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA

Filed under: NEJBLIŽŠÍ PERIPATETICKÁ PŘEDNÁŠKA — V. Cz. @ 8:47 pm

Plakatek Brevnov

Blog na WordPress.com.