Czumalova nástěnka

Březen 1, 2015

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 3. BŘEZNA 2015

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 5:36 pm

P6115_Stresovice_kostel sv NorbertaÚzemí Střešovic, souvisle osídlené od 3. tisíciletí př. Kr., bylo původně majetkem břevnovských benediktinů, Střešovice jsou poprvé zmiňovány v zakládací listině kláštera z roku 993. Od jejího založení pak následujících osm století patřily premonstrátské kanonii u kostela Nanebevzetí P. Marie na Strahově, nepočítáme-li epizody husitské konfiskace a přechodu do soukromých rukou za stavovského povstání. Dlouho tu nevzniklo kompaktní sídlo, jen pár chalup se seskupilo kolem jádrového dvorce, zbytek tvořily drobné domky roztroušené po vinicích. Farním kostelem byl pro jejich obyvatele nejprve kostel sv. Vojtěcha nad Brusnicí, po jeho zániku klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a nakonec nová kaple sv. Rocha na nádvoří kláštera. Když byla v roce 1784 zrušena jako farní kostel, vyřešilo situaci přifaření části střešovických obyvatel ke sv. Matěji a dalších k břevnovské sv. Markétě. Zároveň ale vstoupilo v platnost nařízení konzistoře, aby duchovní bydlící v Praze nevykonávali duchovní správu za hradbami, a pokračovala reforma a s ní ustavování lokálních duchovních. Střešovice byly přifařeny ke kostelíku sv. Jana Nepomuckého v trníčkách a lokalista ubytován v usedlosti Andělka ve Střešovicích. Tu postavili premonstráti v roce 1756 náhradou za dvůr zle poničený za francouzské okupace a pruského obléhání Prahy jako nový střed klášterního hospodářství. Patřila k ní i kaple Panny Marie Královny andělů, po níž získala jméno, a střešovičtí farníci se v ní od roku 1785 mohli ve všedních dnech účastnit bohoslužeb, do farního kostela na Jenerálce bylo daleko a sloužilo se tam jen o nedělích a svátcích. Ve 40. letech následujícího století premonstráti náhradou za kapli, zrušenou roku 1811, vybavili největší místnost Andělky oltářem a sloužili zde. Jak stále rychleji narůstal počet obyvatel, bylo třeba farnost sv. Jana Nepomuckého v trníčkách rozdělit na nebušickou a střešovickou a strahovský opat Zikmund Starý inicioval postavení kostelů sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích a sv. Norberta ve Střešovicích.
Místo nového kostela předurčila zrušená kaple usedlosti Andělka. 7. května 1890 byl položen základní kámen a dejvický stavitel Jaroslav Kuchta tu, snad ve spolupráci s Františkem Rožánkem, postavil neorománský jednolodní kostel. Již 12. července 1891 jej strahovský opat Zikmund Starý vysvětil. Kostel je benedikován sv. Norbertovi z Xantenu (kolem 1082 – 1134, beatifikován 1215, kanonizován 1582), zemskému patronu, zakladateli řádu, jehož ostatky byly roku 1626 přeneseny z protestantského Magdeburku do strahovského kláštera. Jaroslav Kuchta a František Rožánek postavili zároveň také neorenesanční faru a o něco později budovu Norbertina, kde pod patronací strahovského kláštera tři sestry premonstrátky z mateřince na Svatém Kopečku u Olomouce pečovaly průměrně o 50–60 dětí.
Na historickém snímku je původní podoba interiéru kostela s ornamentální výmalbou a neorománským mobiliářem, jemuž dominuje hlavní oltář sv. Norberta, dílo řezbáře Josefa Krejčíka a malíře Jana Heřmana. V roce 1950, kdy byl ve strahovském klášteře zřizován Památník národního písemnictví, ustoupilo původní vybavení mobiliáři, přenesenému sem z kapitulní síně. Ten se při obnově kláštera v roce 2003 vrátil na původní místo a kostel sv. Norberta dostal nové vybavení. Pohledové působení kostela a Norbertina v době, kdy byly novostavbou, ukazuje pohlednice z roku 1901.
Vrchol střešovického hřebene, na němž stojí kostel sv. Norberta, bude jedním z cílů nejbližší přednášky. V ÚTERÝ 3. BŘEZNA 2015 SE SEJDEME VE 14.00 NA ZASTÁVCE TRAMVAJÍ Č. 1, 2 A 18 SIBELIOVA A SIBELIOVOU ULICÍ BUDEME POSTUPOVAT VZHŮRU. TĚŠÍM SE NA VÁS.
P6046_Stresovice_1901

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: