Czumalova nástěnka

Říjen 5, 2015

CESTOVÁNÍ MEDVĚDÍ KAŠNY

Filed under: KF FAMU - PRAHA 5, U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 12:45 pm

Medvedi fontana008Medvědí kašna na náměstí 14. října je jednou z mála připomínek preindustriální minulosti Smíchova. Pro své předměstské letní sídlo, budované od roku 1673, si ji pořídil Jan Jiří Jáchym Slavata, hrabě z Chlumu a Košumberka (1634/1637 – 1689), jeden z nejspíše devíti potomků Jáchyma Oldřicha Slavaty z Chlumu a Košumberka (1606 – 1645), komořího císaře Ferdinanda III. Dostalo se mu obvyklého vzdělání dobového aristokrata, završeného kavalírskou cestou do Itálie. Po návratu nastoupil rovněž obvyklou kariéru u vídeňského dvora, z komorníka záhy povýšil na nejvyššího dědičného číšníka Království českého a později na skutečného tajného radu. Své majetkové poměry vylepšil sňatkem s dcerou Jana Františka Trautsona, hraběte z Falkensteinu, svobodného pána na Sprechensteinu a Schrofensteinu, Marií Markétou. Když v roce 1673 zemřel jeho starší bratr Ferdinand Vilém, stanul Jan Jiří Jáchym v čele rodu a zároveň převzal bratrův úřad nejvyššího dvorského sudího. V roce 1685 se pak stal nejvyšším zemským sudím a o tři roky později nejvyšším hofmistrem. Dvorskou kariéru vystřídala kariéra zemská a Vídeň jako převažující místo hraběcích pobytů vystřídala Praha. Jako pražské sídlo posloužil renesančně-manýristický Slavatovský palác na Malé Straně (čp. 193, Zámecké schody 1), který byl v majetku rodu od roku 1602. Hraběti se ale nepodařilo naplnit záměr rozsáhlé přestavby, pravděpodobně podle projektu Giovanniho Domenica Orsiho, zůstalo jen u menší dostavby a drobných úprav.
Potřeba reprezentace, odpovídající významu zastávaného úřadu, se spojila s narůstající dobovou oblibou dekorativních zahrad. Malostranský palác měl jen malou zahrádku a žádnou možnost ji rozšířit. Proto hrabě v letech 1678 – 1679 postupně koupil čtyři pozemky za hradbami, v prostoru mezi starou cestou, jejíž trasu uchovává dnešní Štefánikova ulice, a břehem Vltavy, sjednotil je a nechal proměnit v zahradu s letohrádkem a grottou. Spíše jen náhodně dochované účty dokládají, že se na zřízení a vybavení zahrady pracovalo od roku 1678 až do roku 1687. Kašna, dodaná Jeronýmem Kohlem v roce 1689, pak dílo završila, ve stejném roce se ale završil i život hraběte (tedy pokud kašnu datujeme správně). Připomeňme ještě, že malostranský palác a smíchovský letohrádek a zahrada nebyly jedinými Slavatovými sídly. Je tu především hlavní rodová venkovská rezidence v Jindřichově Hradci, jíž částečně barokizoval. Svou péči věnoval i vedlejším rodovým sídlům, zámkům v Nové Bystřici, Telči, Červené Lhotě a loveckému zámku v Chlumu u Třeboně. Jestliže při jejich úpravách akcentoval tradici, výraz starobylosti rodu, smíchovská rezidence představuje naopak pól modernity.
Medvedi fontana002Utilitárně využívaný letohrádek v průběhu 18. století postupně chátral, nakonec jej v roce 1815 koupil Aron Przibram a zřídil v něm kartounku. Zahrada poskytla prostor pro její rozšiřování. V sousední Dientzenhoferově zahradě paralelně budovali další kartounku Moses a Juda Porgesovi, obě kartounky se pak v roce 1872 spojily do jedné akciové společnosti. Na anonymní litografii vytvořené po roce 1876 je vidět nejen rozsah kartounky, ale také mezi továrními budovami zachované zbytky Slavatovské zahrady. Když si obrázek zvětšíte a podíváte se kousek vpravo od nejbližšího komína, najdete Medvědí kašnu ještě na původním místě. To detailněji ukazuje také fotografie Karla Malocha, pořízená někdy kolem roku 1880 a zařazená do 4. dílu Zmizelé Prahy. Kartounka přestala prosperovat a její plocha byla určena k parcelaci na činžovní domy. Té musela ustoupit i kašna. Majitelé kartounky ji roku 1894 darovali smíchovské obci a ta jí zkrášlila nový park, zřízený téhož roku před kasárnami, dostavěnými o dva roky dříve a pojmenovanými k poctě arcivévody Albrechta Friedricha Rudolfa von Österreich-Teschen, polního maršála a generálního inspektora rakousko-uherské armády (tedy dnešní náměstí Kinských). Situaci po zboření Újezdské brány a zároveň před zastavěním okolí činžovními domy zachytil akvarel Václava Jansy z roku 1895. Fontána tu byla až do roku 1948, po tři roky tak koexistovala s tankem číslo 23. Jan Jungmann v knize Smíchov – město za Újezdskou branou, odkud reprodukuji i snímek dvojice Illek – Paul z 20. 2. 1948, korigoval i v literatuře tradovaný mýtus, že kašna s medvědy a Neptunem se musela znovu stěhovat proto, že bylo její sousedství pomníku v podobě sovětského tanku-hrdiny shledáno ideologicky závadným. Skutečný důvod stěhování ovšem ležel jinde: Kašna překážela oblouku rozšiřované vozovky mezi ulicemi Holečkova a Elišky Peškové a stanici trolejbusů tu zřizované. V Praze už je hezkých pár desetiletí a bez ohledu na zrovna panující režim vládnoucí ideologií doprava. Nové místo kašna našla na náměstí 14. října, tedy oklikou se dostala na území Dientzenhoferovy zahrady, původně sousedící s tou, pro níž byla pořízena. Místo jí tu určila už existující parková kompozice náměstí s nádržkou a vodotryskem uprostřed, jak ukazuje pohlednice z doby kolem roku 1910, kdy Smíchovská tržnice a Národní dům byly novostavbami.

Medvedi fontana001Medvedi fontana004Medvedi fontana007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Zdroje obrázků uvádím v textu. Biografické údaje jsem čerpal ze studie Jiřího Kubeše Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634/37-1689) v proměně (In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice: Série C: 9 / Scientific Papers of the University of Pardubice: Series C: 9. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií, 2003, s. 55-87.)]

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: