Czumalova nástěnka

30 května, 2017

OTAKAR NOVOTNÝ: NÁVRH SOKOLOVNY V HOLICÍCH

Filed under: K EXKURZI UK & UK 26.-28. 5. 2017 — V. Cz. @ 6:36 pm

Otakar Novotný odevzdal na prahu podzimu roku 1908 výboru holického Sokola projekt areálu, koncipovaného jako „svatyně těla i duše“. Kromě tělocvičny měl zahrnovat i sál pro přednášky a divadelní představení a budovu lázní. Ta je při vstupu z ulice průčelní, s ní spojené hmoty menší tělocvičny vlevo a většího přednáškového sálu vpravo vytvářejí čestný dvůr s dvojicí lip. Ze hmoty tělocvičny oble vybíhá směrem k ulici výborovna, k sálu s dvojicemi šatem pro návštěvníky při vestibulu a pro herce při jevišti a se skladem rekvizit a dekorací přiléhá z opačné strany malý byt hlídače. Půlkruhový závěr bazilikálně uspořádané tělocvičny obíhá sloupový peristyl, jeho přímá ramena vymezují letní sokolské cvičiště v plné hloubce areálu. K jeho otevřené straně přiléhá tenisový kurt, za ním následuje fotbalové hřiště.
Návrh přinesl II. ročník (1909-1910) revue Styl v monografii Monumentální architektura 1908 – 1910 spolu s Plečnikovými studiemi kostelů v Trsatu a ve Vídni, dvěma Gočárovými díly, návrhem Lutherova ústavu v Hradci Králové a kostela evangelické reformované církve v Lounech, Novotného návrhem podmokelského kostela, Kotěrovým návrhem muzea v Hradci Králové, jeho studií hotelu v Opatii, Chocholovou úpravou velké zasedací síně Staroměstské radnice a Janákovým mostem, který se po postavení bude jmenovat Hlávkův.
Do roku 1913 byla v Holicích postavena jen tělocvična a dál stavba sokolského areálu nepokračovala. Také v Rakovníku se o rok dříve nepostavila ani polovina sokolovny, navržené Otakarem Novotným s důstojným spartánským výrazem podobným holické sokolovně, ale se sevřenějším dispozičním řešením.

14 května, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 16. KVĚTNA 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 8:24 pm

VINOHRADSKÁ TRŽIŠTĚ, VINOHRADSKÉ TRŽNICE A HEINOVKA NÁDAVKEM

Jedno z témat příští přednášky otevírá žánrová malba Vojtěcha Bartoňka  Z pražského trhu z 90. let 19. století. Uchovává atmosféru nejstaršího tržiště na Královských Vinohradech. Prostor byl původně označován Tržiště nebo Tržní náměstí a v době, kdy jej Bartoněk maloval, zrovna dostal už definitivní jméno Tylovo náměstí (tedy nepočítáme-li léta 1938-1940 a 1945-1952, kdy se jmenovalo Scheinerovo). Tržiště tu bylo zřízeno roku 1879 hlavně k prodeji ovoce, zeleniny, polních a lesních plodů a květin. Vše jmenované bylo od roku 1897 k dostání také na tržišti na náměstí Jiřího z Poděbrad, ve velkém pak v Rumunské ulici a na křižovatce Záhřebské a Americké. Na Tylově náměstí získal roku 1887 Jaroslav Beránek řeznický obchod a nastoupil cestu k Beránkovým podnikům s tržnicí, kavárnou, restaurací, hotelem Beránek a kinem Beránek. Interiér Beránkovy tržnice ukazuje pohlednice z doby před rokem 1918.
Princip tržnice je starý jako město samo. Již řecká města pochopila, že obchod potřebuje rovné podmínky a dohled, výhodná a pro zákazníka i pro město je pohodlnější jeho koncentrace na jedno místo. Římané pak princip tržnice dotáhli k dokonalosti, s níž vystačily středověké masné krámy i rodící se obchodní galerie novověku, s principem univerzální baziliky si ostatně vystačíme i dnes. Mění se jen dimenze a možnosti, mění se potřeby a normy, mění se architektonické styly. V 19. století se tržnice stává velkým tématem, především v souvislosti s rozvojem městské hygieny, a litinové konstrukce pro ni otevřely nové možnosti. V Praze se první tržnice otevřela v roce 1896 na Starém Městě. Její autor Jindřich Fialka o čtyři roky dříve, když její první návrh zveřejnil ve Zprávách Spolku inženýrů a architektů v království Českém, píše: „Jako v Paříži, tak i Berlíně, Vídni, Frankobrodu nad Mohanem, Drážďanech, Hannoveru a jinde, seznala se u nás důležitost tržnic a postupem času staví a bude se stavěti v městech jedna tržnice za druhou.
Na Královských Vinohradech se Městská ústřední tržnice slavnostně otevřela 25. června 1903. Trojlodní baziliku o sedmi polích na půdorysu 30 × 63 metrů projektoval městský architekt Antonín Turek a realizoval stavitel Antonín Dvořák. Prodeji zvěřiny, drůbeže, másla, vajec, ovoce a zeleniny sloužilo 98 prodejních stánků, 86 sklepních skladišť a 140 chladíren s klimatizačním zařízením. Na pohlednici tržnici ještě nezakrývají paláce postavené později na Sedlově poli, protější strana tehdy Jungmannovy, dnes Vinohradské třídy je už hotova, včetně domu na rohu Vinohradské a Budečské a Maceškova domu naproti tržnici, které v roce 1945 podlehnou spojeneckému náletu. Interiér tržnice zachytil fotograf někdy kolem roku 1915. Po vinohradské se poslední den roku 1908 slavnostně otevře Ústřední tržnice smíchovská, dílo autora Vinohradského divadla Aloise Čenského.
Níže ještě nímek zeleninového trhu v tehdejší Havlíčkově ulici, který pořídil neznámý fotograf v roce 1941. Havlíčkova je dnešní Legerova, a ulice, odbočující v horní třetině snímku vpravo, Koubkova. Důkazní materiál ke zločinu spáchanému na městě magistrálou.
Nakonec slíbené divadlo Heinovka jako obrázek na rozloučenou s tímto semestrem. Na snímku z přelomu 19. a 20. století vidíme prostor dnešního bloku mezi ulicemi Italská, Vinohradská, Anny Letenské a Mánesova. V popředí hudební pavilon a zahradní restaurace, za ním Deutsches Volkstheater, dřevěné divadlo, které původně postavil jako novou arénu Ve Pštrossce pro Pavla Švandu ze Semčic v roce 1869 Josef Niklas. Pozadí jeho levé poloviny tvoří dům čp. 937/XII, který dodnes stojí na rohu Vinohradské třídy a ulice Anny Letenské. Divadlo přestalo hrát v roce 1908 a o rok později je zbořili.

 

 

 

 

 

 

(Obrázky jsou tentokrát reprodukovány hned ze dvou knih Pavly Státníkové: STÁTNÍKOVÁ, Pavla. Vinohrady: Dobrá čtvrť pro dobré bydlení. Praha: Muzeum hl. m. Prahy, 2012. – STÁTNÍKOVÁ, Pavla. Trhy a tržiště. Praha – Litomyšl: Paseka, 2010.)

V ÚTERÝ 16. KVĚTNA 2017 SE SEJDEME, V TOMTO AKADEMICKÉM ROCE NAPOSLED, V 11.30 A VE 14.00 NA NÁMĚSTÍ MÍRU PŘED KOSTELEM SV. LUDMILY. TĚŠÍM SE NA VÁS.

 

 

5 května, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 9. KVĚTNA 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 9:53 pm

GRÖBEHO VILA PO SPOJENECKÉM NÁLETU NA POPELEČNÍ STŘEDU ROKU 1945

Už jsem to tu připomínal v souvislosti se zánikem vinohradské synagógy: 14. února 1945 zaútočilo na Prahu 62 letounů B-17 americké 8. letecké armády a během pěti minut, mezi 12.28 a 12.33 na ni svrhlo 152,5 tun pum. Část dopadla na Podolí, Pankrác, Nové Město, Vršovice, Nusle a Žižkov, většina na Královské Vinohrady, do prostoru zhruba vymezeného dnešními ulicemi Italská, Americká, Uruguayská, Blanická, Korunní, Budečská, Polská, Chopinova a Vozová. Výsledkem náletu bylo 413 mrtvých, 1 455 raněných, 88 nezvěstných, 93 zcela zničených domů, 88 domů poškozených velmi těžce, 168 těžce, 2 351 lehce. Soubor snímků Stanislava Maršála, pořízený bezprostředně po náletu a publikovaný poprvé až v roce 2011, obsahuje i takové, které ukazují míru poškození Gröbeho vily a blízkého kuželníku a lukostřelny. V době, kdy sloužily jako jesle, je zachycuje fotografie A. Alexandra z roku 1931. Z téhož roku je také pohled z terasy grotty přes zahradní restauraci ke Gröbeho vile.

(Zdroj reprodukcí: UHLÍŘ, Jan B. Bomby na Prahu: Nálety z roku 1945 objektivem Stanislava Maršála. Praha: Prostor, 2011, s. 67 a 97. – STÁTNÍKOVÁ, Pavla. Vinohrady: Dobrá čtvrť pro dobré bydlení. Praha: Muzeum hl. m. Prahy, 2012, s. 98 a 100.)

V ÚTERÝ 9. KVĚTNA 2017 SE SEJDEME V 11.30 A VE 14.00 NA ROHU ULIC ŠPANĚLSKÁ A MÁNESOVA (NEJBLIŽŠÍ STANICE METRA I ZASTÁVKA TRAMVAJE MUZEUM). TĚŠÍM SE NA VÁS.
ZÁROVEŇ PŘIPOMÍNÁM, ŽE POSLEDNÍ PŘEDNÁŠKA TOHOTO SEMESTRU SE KONÁ 16. KVĚTNA.

1 května, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 2. KVĚTNA 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 6:24 pm

ČTENÍ NA CESTU DO GRÖBOVKY

Miluji povídky Jaroslava Haška a Gröbovky se týká jedna z jeho nejlepších. Příliš dlouhá na to, abych ji četl na místě, ale nemohu se o ni s vámi nepodělit, i když ji nejspíš znáte. Tady je ke stažení:

hasek_v-havlickovych-sadech

Těším se na vás.

Blog na WordPress.com.