Czumalova nástěnka

21 února, 2016

KRAMÁŘOVA VILA

pdlbr036

Kramářova vila, čp. 212/IV, Gogolova 1, Friedrich Ohmann 1911–1914, prováděcí projekt, půdorys zvýšeného přízemí

 

POMONA

pdlbr041

Plastika Břetislava Bendy Pomona.

V Chotkových sadech osazena v roce 1960, ukradena roku 1998.

Fotografie Václava Jírů z jeho knihy Praha a Pražané (Praha: Orbis, 1962).

KRÁLOVSKÁ A LIDOVÁ ZAHRADA

pdlbr035František Roubíček: Plán Královské a Lidové zahrady, 1839

(WIRTH, Zdeněk. Pražské zahrady. Praha: Václav Poláček, 1943, obr. 53.)

CHOTKOVA SILNICE – PRVNÍ MOST

pdlbr034Litografie Augusta Hauna podle vlastní kresby z díla Malerisch-historisches Album des Königreichs Böhmen (Olmüz: Eduard Hölzel, 1864).

Most překonával úvoz k Bruské bráně zvaný Myší díra (dnešní ulice Pod Bruskou) a spojoval Chotkovu silnici s baštou XIX jižněji než most Jaroslava Fragnera přes rozšířenou Chotkovu silnici z let 1968–1969 a dnešní podstatně užší lávka Bořka Šípka na jeho místě, postavená v roce 1998.

24 února, 2015

ORIENTAČNÍ SEZNAM LITERATURY K ARCHITEKTUŘE 19. STOLETÍ

Filed under: VĚCI ŠKOLNÍ - KTF UK — V. Cz. @ 9:47 am

vin074(V abecedním pořádku. Návod k upotřebení podán na úvod první přednášky.)

BENEŠOVÁ, Marie. Česká architektura v proměnách dvou století: 1780 – 1980. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.

FILIP, Aleš – MUSIL, Roman (eds.). Neklidem k Bohu: Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 – 1914. Praha: Arbor vitae, 2006. ISBN 80-86300-58-7.

FILIP, Aleš. Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku: Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900. Brno: Barrister & Principal – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2004. ISBN 80-86598-63-2.

HRŮZA, Jiří. Svět měst. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-1808-3.

KUTHAN, Jiří. Aristokratická sídla v českých zemích 1780 – 1914. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-332-7.

LÍBAL, Dobroslav – POCHE, Emanuel. Architektura. In: POCHE, Emanuel (ed.). Praha národního probuzení: Čtvero knih o Praze. Praha: Panorama, 1980, s. 33-203.

McKEAN, John Maule. První průmyslový věk. In: RAEBURN, Michael a kol. Dějiny architektury. Praha: Odeon, 1993, s. 199-243. ISBN 80-207-0185.

PETRASOVÁ, Taťána – LORENZOVÁ, Helena (eds.). Dějiny českého výtvarného umění III: 1780 – 1890. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0735-0.

PETRASOVÁ, Taťána. Hlava šestá: 1780 – 1918. In: KRATOCHVÍL, Petr (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české: Tematická řada: Architektura. Praha – Litomyšl: Artefactum – Paseka, 2009, s. 522 – 624. ISBN 978-80-7432-001-9, ISBN 978-80-86890-21-0.

VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-475-8.

VYBÍRAL, Jindřich. Století dědiců a zakladatelů: Architektura jižních Čech v období historismu. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-205-4.

ZATLOUKAL, Pavel. Architektura 19. století. Praha: Správa Pražského hradu – DaDa, 2001. ISBN 80-86161-39-0.

ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská architektura 1815 – 1915: Průvodce. Brno : Obecní dům Brno – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, 2006. ISBN 80-239-7745-8.

ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století: Architektura let 1750 – 1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. ISBN 80-85227-49-5.

10 listopadu, 2014

K EXKURZI DO LITOMYŠLE 8. A 9. 11. 2014 VIII

Filed under: SEMINÁŘ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ — V. Cz. @ 5:15 pm

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ
Moravská 1222
Zdeněk Fránek / Fránek Architects 2008 – 2010
oltář Karel Malich
skleněný kříž Václav Cígler

Litomysl009

K EXKURZI DO LITOMYŠLE 8. A 9. 11. 2014 VII

Filed under: SEMINÁŘ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ — V. Cz. @ 5:09 pm

OBYTNÝ SOUBOR U NEMOCNICE
1994 – 2005
regulace Martin Rudiš – Viktor Rudiš
BYTOVÉ DOMY A2 A A3
Z. Kopala 1161, 1162
Josef Pleskot / AP atelier – Radek Lampa – Filip Tittelbach – Pavel Fanta – Zdeněk Rudolf 2001 – 2003

Litomysl008

K EXKURZI DO LITOMYŠLE 8. A 9. 11. 2014 VI

Filed under: SEMINÁŘ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ — V. Cz. @ 5:03 pm

RODINNÝ DŮM
Antonína Tomíčka 52
Aleš Burian – Gustav Křivinka / Architektonická kancelář Burian – Křivinka 2006 – 2008

Litomysl007

 

K EXKURZI DO LITOMYŠLE 8. A 9. 11. 2014 V

Filed under: SEMINÁŘ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ — V. Cz. @ 4:59 pm

III. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA A MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
T. G. Masaryka 1145
Aleš Burian – Gustav Křivinka / Atelier Burian-Křivinka 1995 – 1998


Litomysl006

K EXKURZI DO LITOMYŠLE 8. A 9. 11. 2014 IV

Filed under: SEMINÁŘ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ — V. Cz. @ 4:55 pm

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
U plovárny 1221
Antonín Novák – Petr Valenta – Radovan Smejkal – Radek Štefka / Architekti D. R. N. H. 2007 – 2010


Litomysl005

 

Older Posts »

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.